Minder apothekers in BIG-register na herregistratie

31 mei 2017

Het BIG-register telt na de eerste herregistratie minder apothekers. Per half februari 2017 waren er volgens de cijfers van het CIBG 5.318 apothekers geregistreerd, tegenover 7.230 aan het begin van het jaar. Ook in andere beroepsgroepen in de zorg zijn de aantallen verminderd na de herregistratieverplichting.

Voor de afname geldt een aantal redenen. Het (bijna) bereiken van de pensioenleeftijd, wonen en/of werken in het buitenland en andere carrièrekeuzes zijn het meest van toepassing. Zo waren 878 van de meer dan 1900 niet langer geregistreerde apothekers 65+. Het CIBG, het beherend orgaan van het ministerie van VWS en de KNMP hebben vorig jaar uitvoerig gecommuniceerd richting de beroepsgroep. Er kwamen na de doorhalingen geen meldingen binnen van apothekers die zich niet geïnformeerd voelden.

Na de invoering van de regeling voor periodieke registratie in de Wet BIG in 2012 volgde per 2017 de eerste herregistratie voor apothekers. Specialisten, reeds opgenomen in het specialistenregister van ziekenhuisapotheker of openbaar apotheker, hoefden geen actie te ondernemen. In totaal maakten 48 apothekers vorig jaar met succes gebruik van de mogelijkheid zich via de BIG-toets te herregistreren. Ook in 2017 is er gelegenheid een Periodiek Registratie Certificaat te behalen. Apothekers die niet langer in het BIG-register zijn opgenomen, mogen zich nog wel apotheker noemen, maar dan met de toevoeging ‘niet praktiserend.’

Het CIBG heeft een nieuwe website met steeds actuele informatie.

Lees de meest gestelde vragen over BIG
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Professie