LSP-vergoeding voor apothekers gaat omhoog

29 november 2017

De jaarlijkse vergoeding van het LSP gaat voor apothekers per 1 januari 2018 omhoog van 1204 naar 1365 euro, de voorwaarden en momenten van uitbetalen blijven hetzelfde. De opt-in vergoeding is voor de periode 2018-2020 ongewijzigd. Dit zijn verzekeraars, koepelorganisaties en VZVZ overeengekomen.

Zorgverzekeraars hebben in recent overleg met de KNMP hun waardering uitgesproken over de vorderingen rondom het LSP-verbeterplan, waarin nieuwe functionaliteiten als What’s new, LSP Voorschriften en LSP ICA zijn opgenomen. Conform de afspraken worden de diverse verbeteringen doorgevoerd. Het geeft de zorgverzekeraars voldoende vertrouwen ook in de komende jaren te blijven investeren in het LSP.

LOA-bestuurder Reinier Bax is blij met de erkenning door zorgverzekeraars. “We laten nu zien waar we de afgelopen jaren aan gewerkt hebben. Er is veel waardering voor de aanpak met prestatie-afspraken.”

Voor het eerste kwartaal van 2018 staan gesprekken gepland over vervolgstappen in een verbeterplan over 2018-2020. Met de huisartsen wordt overlegd hoe voorschriften via het LSP te versturen. Met laboratoria en VZVZ wordt gesproken of de huidige eLab-pilot landelijk opgeschaald kan worden. Op basis van een business-case waarin duidelijk beschreven staat wie wat wanneer gaat leveren, vindt het gesprek plaats met zorgverzekeraars over prestatie-financiering.

Bax is optimistisch gestemd: “Het nieuwe plan sluit aan bij de ontwikkelingen die het LOA-bestuur voor zich ziet: meer persoonsgerichte zorg door betere medicatiegegevens. Met de beschikbaarheid van labwaarden is de apotheker beter in staat om zijn rol als zorgprofessional waar te maken.”

ZN neemt het initiatief om met de KNMP een mini-symposium te houden over het uitwisselen van medische informatie. Doel is om te tonen wat het LSP al kan en hoe het op basis van gebruikersinitiatieven verbeterd en verbreed kan worden. Gebruikers en leveranciers kunnen showcases presenteren, bij voorbeeld hoe What’s New nu werkt.

Lees meer over vergoedingen LSP
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering