LOA- en WSO-bestuursleden herbenoemd

14 maart 2017

LOA-bestuursleden Dick Bouma, Bart Tolhuisen, Raymond Braakhuis en Kristian van Zijtveld en WSO-bestuursleden Peter Wognum, Adrienne van Strien en Steven Verhagen-Smits zijn herbenoemd voor een tweede bestuurstermijn. Dit gebeurde tijdens de LOA- en WSO-sectieledenvergadering op 14 maart in Utrecht.

De leden van de secties LOA en WSO hadden tot 10 maart de tijd om middels een digitale stemming al dan niet akkoord te gaan met herbenoeming van de bestuursleden. De 4 LOA-bestuursleden en de 3 WSO-bestuursleden gaan nu een tweede bestuurstermijn van 3 jaar in.

Meer informatie over de sectie LOA Meer informatie over de sectie WSO
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: KNMP