Leidraad ‘Overdracht medicatiegegevens in de keten’ gereed

2 november 2017

De KNMP heeft als betrokken partij op 1 november 2017 van het Kennisinstituut Medisch Specialisten (KIMS) de definitieve leidraad ‘Overdracht Medicatiegegevens in de keten’ ontvangen. De voortgang van de herziening van de richtlijn uit 2008 stagneerde juni 2017. Na vervolgoverleg is er nu een leidraad.

KNMP en NVZA onderschrijven deze leidraad inhoudelijk, maar constateren nog een aantal knelpunten. Het gaat daarbij om 1) de implementatie van de leidraad, met name uitvoerbaarheid, haalbaarheid, ontwikkeling/status ICT-infrastructuur, facilitering; en 2) de status van de leidraad in relatie tot de handhaving ervan door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. (IGJ).

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) neemt de verantwoordelijkheid voor een spoedige start van het implementatietraject en pakt de knelpunten daarmee op.

KNMP en NVZA zijn in het proces rondom deze leidraad samen opgetrokken. Het is goed dat VWS de rol van implementatie oppakt. Het is belangrijk dat alle partijen, zoals apothekers en voorschrijvers, hun verantwoordelijkheid nemen in dit traject.

Bekijk de leidraad ‘Overdracht medicatiegegevens in de keten’ (alleen voor leden)

Bij vragen kunt u contact opnemen via: .

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering