Kwaliteitsindicatoren 2016: laatste week uitvraag gaat in

11 april 2017

De laatste week van de uitvraag kwaliteitsindicatoren 2016 gaat in. De enquête van de apotheek moet op dinsdag 18 april volledig ingevuld zijn doorgestuurd naar Desan om een individuele benchmark te krijgen, de gegevens naar IGZ te versturen en in de openbare dataset te komen. De openbare dataset is beschikbaar voor zorgverzekeraars en wordt gebruikt bij contractering.

Snel starten met invullen

Volgens informatie van Desan is er nog een vrij grote groep apotheken die nog moet starten met de enquête. Het verzoek is om snel te beginnen in verband met de sluitingsdatum: 18 april. Voor het doorzetten van de gegevens uit de SFK KISS Basisset moet rekening gehouden worden met minimaal 24 uur voor het inladen van de gegevens in de enquête.

Om te starten zette de KNMP een aantal zaken op een rij:

6 zaken om op te letten

Problemen met afsluiten en doorsturen?

  • Heeft u alle vragen ingevuld? De enquête afsluiten en doorsturen kan pas als u alle vragen in de enquête heeft ingevuld.
  • Maakt de apotheek onderdeel uit van een cluster? Check of u zowel de individuele gegevens van de apotheek als de clustergegevens heeft doorgezet vanuit de KISS basisset. De enquête kan alleen worden afgesloten en doorgestuurd als de individuele gegevens van de apotheek zijn ingevuld.
  • Als de enquête goed is afgesloten, krijgt u onderstaand scherm te zien. U ontvangt geen bevestigingsmail.

Scherm na afsluiting enquête

Scherm afsluiting uitvraag indicatoren

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering