KNMP zette laaggeletterdheid en medicijngebruik op de kaart

6 januari 2017

De KNMP zette in 2016 het thema laaggeletterdheid en medicijngebruik op de kaart met de campagne ‘Kunt u dat even uitleggen?’. 40 nieuwe iconen, 24 gebarentaalfilmpjes, 10 extra animatiefilmpjes, 7 reizende tentoonstellingen, en 100 nieuwe medicijnbegrippen met hoorbare uitleg kwamen tot stand met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

In september 2015 lanceerde de KNMP in samenwerking met Pharos de campagne ‘Kunt u dat even uitleggen’ om goed medicijngebruik onder laaggeletterde patiënten te bevorderen. Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS gaf het startschot. In 2016 kreeg de campagne een doorontwikkeling met steun van VWS. Deze steun genereerde landelijke aandacht aan het maatschappelijk probleem en zorgde voor nieuwe tools voor apothekers en patiënten. In een brief die minister Schippers vorige week naar de Tweede Kamer stuurde, bepleit zij het brede gebruik van de KNMP-tools voor laaggeletterden.

Reizende tentoonstelling

De reizende tentoonstelling ‘Kunt u dat even uitleggen?’ stond op 7 locaties in Nederland, gemiddeld 4 weken per locatie. Bezoekers van bijvoorbeeld het VUmc, Isala, Tergooi en Centre Céramique kregen een kijkje in het leven van een laaggeletterde. De expo toonde in beeld en geluid welke specifieke problemen laaggeletterden ervaren bij hun medicatiegebruik. En ook wat de oplossing is voor deze problemen.

Expositie in Bibliotheek Gelderland Zuid (Omroep N1) Tentoonstelling in Isala (RTV Oost)

Ruim 60 iconen op apo.nl

Op Apo.nl staan ruim 60 iconen. Uit wetenschappelijke literatuur blijkt dat teksten beter worden begrepen wanneer deze van een afbeelding worden voorzien. De informatie komt door ‘het plaatje bij een praatje’ beter binnen. En beklijft beter. Zo ondersteunen de iconen de patiënt in zijn of haar medicijngebruik. De KNMP-iconen zijn associatief, net als die van de Kijkwijzer (filmkeuring). Dat wil zeggen dat ze altijd één keer uitleg nodig hebben en dan ‘moeten inslijten’.

Bekijk de iconen op www.apo.nl

De iconen staan op een baliemat. Dit is een placemat die op de balie ligt. De assistent kan iconen op de placemat aanwijzen. Zo wordt de uitleg over geneesmiddelen met beeld ondersteund. De mini-documentaire 'De bijsluiter die lees ik niet - Goede zorg voor laaggeletterde medicijngebruikers' (die tot stand kwam met steun van de gemeente Rotterdam) toont hoe de baliemat is in te zetten in de apotheek.

Bekijk de mini-documentaire

Taalambassadeur Ria Lucke kon niet goed lezen, schrijven en rekenen doordat ze opgroeide in een nare thuissituatie. In andere minidocumentaire die de KNMP van haar maakte, vertelt ze het verhaal achter de laaggeletterde medicijngebruiker.

Bekijk Ria's verhaal

24 gebarenfilmpjes

De KNMP lanceerde 24 filmpjes met medicijnuitleg in gebarentaal op Apo.nl. ‘Doven leven in een stille wereld en krijgen geen informatie van buitenaf. Daarom hebben ze extra uitleg nodig’, aldus de slechthorende Rob Klaassen tijdens de lancering van de campagne ‘Kunt u dat even uitleggen?’. Klaassen benadrukte daar het belang van medicijnuitleg in gebarentaal.

Bekijk alle filmpjes in gebarentaal

Alle tools op Apo.nl

Naast de ruim 60 iconen en de gebarenfilmpjes biedt de website apo.nl ook: een ‘moeilijke woorden-woordenboek’ met hoorbare uitleg en 24 animatiefilmpjes over medicijnbegrippen. Daarnaast bevat veel medicijninformatie op de geneesmiddelenpagina’s op Apotheek.nl hoorbare uitleg.

Over laaggeletterdheid en medicijngebruik

Laaggeletterden hebben specifieke problemen met hun medicijngebruik. Ze hebben vaak moeite om de uitleg en de bijsluiter te begrijpen. Dat kan leiden tot therapie-ontrouw en verkeerd medicatiegebruik. Laaggeletterdheid kost de gezondheidszorg jaarlijks €127 miljoen door meer ziekenhuisopnamen en huisartsbezoeken ten gevolge van verkeerde gezondheidskeuzes en onjuist medicijngebruik.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg