KNMP vraagt Tweede Kamer om aandacht voor nieuwe administratieve lasten

23 oktober 2017

Samen met de LHV, InEen en de KNMT vraagt de KNMP aandacht voor nieuwe administratieve lasten voor apothekers door de Wet toetreding zorgaanbieders. De organisaties zijn het oneens met de extra lasten die een vergunningsaanvraag, zoals opgenomen in het huidige wetsvoorstel, met zich meebrengt. Dat staat in de brief die de eerstelijnsorganisaties naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Eerder heeft de KNMP zich sterk gemaakt voor het voorkomen van een extra meldplicht voor apothekers.

Het wetsvoorstel dat het toezicht op nieuwe zorgaanbieders regelt, zorgt voor een toename van administratieve lasten in de eerste lijn. De KNMP vraagt in de brief naar de proportionaliteit van deze extra lasten voor kleine zorgaanbieders. Ook zetten de organisaties vraagtekens bij de keuze voor het in dienst hebben van tien zorgverleners als grens voor de vergunningsplicht. Ook ondersteunend personeel valt hieronder, wat betekent dat het grootste deel van kleinschalige eerstelijnsvoorzieningen vergunningplichtig wordt. Apotheken, tandartspraktijken, huisartspraktijken hebben op dit moment een automatische erkenning.

Lees de brief aan de Tweede Kamer