KNMP verzoekt Vereniging tegen de Kwakzalverij om rectificatie

21 september 2017

De KNMP verzoekt de Vereniging tegen de Kwakzalverij om een rectificatie van een publicatie op www.kwakzalverij.nl. De KNMP staat op de longlist van genomineerden voor de zogeheten Meester Kackadorisprijs 2017. Dit is gebeurd op volledig onterechte gronden, zo stelt de KNMP vast.

KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent schrijft: Uw verwijt aan de KNMP betreft: “een van de eisen van de periodieke herregistratie is dat een apotheker alternatieve geneesmiddelen als homeopathie en kruidengeneesmiddelen moet kunnen bereiden”. U zegt te citeren uit het Domeinspecifiek referentiekader & Raamplan Farmacie 2016.

Wat u hier echter citeert, zoals u op de betreffende pagina kunt lezen, betreft een citaat van het huidige beoordelingskader Wet BIG, bijlage 2a voor apothekers. Dit betreft een document van het CIBG en dus NIET van de KNMP.

In het Domeinspecifiek referentiekader en raamplan farmacie 2016 wordt met geen woord gerept over het bereiden of ter hand stellen van alternatieve geneesmiddelen.

De KNMP verzoekt om verwijdering uit de lijst van genomineerden.

Lees de brief van de KNMP
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: KNMP