KNMP over regeerakkoord: grote ambities op het geneesmiddelendossier

10 oktober 2017

Het kabinet Rutte III heeft grote ambities op het geneesmiddelendossier. Dat stelt Gerben Klein Nulent, KNMP-voorzitter, als reactie op het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Klein Nulent: ‘Wij ondersteunen het kabinet in haar ambitie om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Vooral wat betreft dure geneesmiddelen ligt hier een uitdaging. Graag zien wij dat het kabinet meer investeert in goede farmaceutische begeleiding en goed geneesmiddelengebruik. Het regeerakkoord ervaren wij als een uitnodiging om met het nieuwe kabinet in gesprek te gaan.’

Rutte III presenteert op 10 oktober 2017 het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst 2017-2021’ met een pakket aan voorstellen om de kosten van genees- en hulpmiddelen te beheersen. Dit pakket bestaat uit scherpere inkoop van geneesmiddelen, herberekening van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS), aanpassing van de Wet Geneesmiddelenprijzen en overheveling van geneesmiddelen van extramuraal naar intramuraal. De bijbetalingen in het GVS worden voor deze kabinetsperiode in 2019 gemaximeerd op 250 euro per jaar per verzekerde. Het pakket aan maatregelen moet in 2019 61 miljoen opleveren, oplopend tot 467 miljoen in 2021. Er worden geen wijzigingen aangebracht in het verzekerde pakket.

Toegankelijke zorg

De KNMP staat voor toegankelijke farmaceutische zorg. Klein Nulent: ‘Wij zijn bezorgd over de stapeling van eigen bijdragen, bovenop het eigen risico. De voorgestelde herberekening van het GVS is vooral voor ouderen en chronisch zieken een lastenverzwaring. Het eigen risico blijft dan wel stabiel op 385 euro, maar als patiënten daarnaast fors moeten bijbetalen voor hun geneesmiddelen is dat alsnog een probleem. Wij blijven ons inzetten om dergelijke bijdragen te vermijden.’

Kansen voor geneesmiddelengebruik

Klein Nulent: ‘Het kabinet staat voor de uitdaging om nieuwe, veelal dure, geneesmiddelen en therapieën toegankelijk te houden voor patiënten. Wij zien hiervoor kansen. Bijvoorbeeld door de inzet van biosimilars, gepast gebruik en het actief monitoren en begeleiden in het gebruik van geneesmiddelen in de eerste en tweede lijn.’

De KNMP verwacht dat er komende jaren nog meer winst te behalen is bij medicatieveiligheid. Klein Nulent: ‘Ziekenhuisopnames die medicatie-gerelateerd zijn moeten worden teruggedrongen. Dit levert bovenal kwaliteit van leven op voor patiënten, maar zorgt ook voor minder ziekenhuisopnames en dus minder kosten.’ Voorts wijst de KNMP-voorzitter op een kostenbesparing, omdat veelgebruikte geneesmiddelen de komende jaren uit patent gaan.

Volgens Klein Nulent kunnen apothekers een belangrijke rol spelen in de realisatie van het nieuwe regeerakkoord: ‘Wij zien extra kansen voor goede gegevensuitwisseling en de rol van de apotheker bij optimaal geneesmiddelengebruik. Wij gaan daarom ook graag met de nieuwe minister van Volksgezondheid in gesprek om dit verder uit te werken.’

Administratieve lasten

De KNMP vindt het goed dat het regeerakkoord de vermindering van administratieve lasten hoog op de agenda heeft. Klein Nulent: ‘Het regeerakkoord besteedt vooral aandacht aan het schrappen van bestaande regels. Dat is nodig, maar ik zou de politiek ook willen oproepen om bij nieuwe wetgeving strenger te kijken naar de toename van administratieve lasten. In de apotheek is de Falsified Medicines Directive hier een belangrijk voorbeeld van.’ 

Btw-verhoging

Eerder lekte de maatregel uit om het lage btw-tarief, dat van toepassing is op genees- en hulpmiddelen, te verhogen van 6% naar 9%. De doorwerking van de verhoging van het btw-tarief wordt verwerkt via de reguliere loon- en prijsontwikkeling. De KNMP gaat ervan uit dat het Budgettair Kader Zorg voor farmaceutische zorg hiervoor wordt gecorrigeerd.   

Lees alle maatregelen voor apothekers
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering KNMP