KNMP onderschrijft zelfmanagementondersteuning bij diabetes

9 maart 2017

De KNMP is mede-ondertekenaar van nieuwe NDF-handreiking ‘Implementatie van zelfmanagement(-ondersteuning) in de dagelijkse zorgpraktijk’. Dit is een instrument om patiënten te coachen in hun zelfmanagement bij diabetes.

Bijvoorbeeld met een 5-stappenplan voor apothekers om zelfmanagementondersteuning in de praktijk te brengen:

  • Achterhalen: vragen naar de ervaringen van de patiënt;
  • Adviseren: ervaringen spiegelen aan eigen beoordeling en samen met patiënt afwegen wat het beste is;
  • Afspreken: afspraken maken over wie wat gaat doen;
  • Assistentie: afspreken wie welke assistentie kan bieden;
  • Arrangeren: continuïteit bieden in de ondersteuning tot het volgende contact.

Ook aan bod in de handreiking: de competenties waarover zorgverlener en diabetesteam moeten beschikken voor zelfmanagementondersteuning, en hoe zij hierbij rekening houden met de gezondheidsvaardigheden van de patiënt. Ook aan inrichting van de zorgorganisatie en de omgeving van de patiënt wordt aandacht besteed.
Apotheker Prem Adhien nam namens de KNMP deel aan de werkgroep die het document heeft opgesteld.

Bekijk de handreiking op de website van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF)
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg