KNMP in overleg met ministerie over opiaten in verkeer

7 augustus 2017

De KNMP is in overleg met het ministerie van I en M om tot een oplossing te komen voor patiënten die om medische redenen opiaten gebruiken. Door de inwerkingtreding van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer per 1 juli 2017 mogen gebruikers van morfine en medicinale cannabis niet meer autorijden.

Deze maatregel gaat in tegen het verkeersdeelnameadvies van de KNMP. Hierin staat dat gebruikers bij dagelijks medicinaal gebruik van morfine en medicinale cannabis de eerste 14 dagen geen auto mogen rijden. Na 2 weken gebruik wordt verkeersdeelname als veilig beschouwd, tenzij er sprake is van bijwerkingen die de rijvaardigheid beïnvloeden.

De KNMP heeft betrokken ministeries eerst per brief bericht dat er sprake is van een ongewenst effect bij het aanscherpen van de wet en dat het een omissie is om geen geneesmiddelenexperts bij dit onderwerp te betrekken. Over de brief heeft de KNMP inmiddels gesproken met het ministerie van I en M. Een vervolg van dit traject staat gepland.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg