KNMP-bestuurscommissie Dynamo versnelt realisatie Toekomstvisie 2020

29 juni 2017

Een breed samengestelde KNMP-bestuurscommissie, Dynamo genaamd, gaat de realisatie van de Toekomstvisie 2020 versnellen. De werkgroep, waarin KNMP-bestuur, WSO en LOA zijn vertegenwoordigd, wil dit najaar concrete voorstellen doen over de Toekomstvisie, het Routeplan Professionele Standaard en de daaruit voortvloeiende visie op de bekostiging. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met praktijkapothekers en contracteerpartijen.

In de Toekomstvisie 2020 staat beschreven hoe apothekers in 2020 optimale farmaceutische patiëntenzorg kunnen leveren. De afgelopen jaren zijn hiertoe al stappen gezet, zoals de erkenning van het specialisme openbaar apotheker en het implementeren van MFB’s in de dagelijkse praktijk van apotheken.

Om alle ambities uit de Toekomstvisie 2020 te realiseren, is meer nodig. Gezien de verwachte grote toename van polyfarmaciepatiënten met multimorbiditeit die thuis blijven wonen, is opschaling van specifieke interventies nodig, zoals medicatiebeoordelingen en het daarin betrekken van labwaarden. Daarnaast zal farmacogenetica een grote rol gaan spelen in de persoonsgerichte farmacotherapie. Om deze ambities op korte termijn te realiseren, wil het KNMP-bestuur de veranderingen versneld invoeren en opschalen.

Meer over de Toekomstvisie 2020
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg