Kaliumjodide voor kinderen

11 oktober 2017

KNMP/LNA heeft oriënterend onderzoek uitgevoerd naar de toepasbaarheid van Kaliumjodide G.L. 65 mg tabletten bij kinderen. De tabletten zijn makkelijk te breken en vallen snel uiteen. De smaak van het water met een uiteengevallen tablet is niet uitgesproken.

In oktober zijn Kaliumjodide G.L. 65 mg tabletten verspreid onder huishoudens in de buurt van een kerncentrale. Deze tabletten zijn ook bestemd voor (kleine) kinderen. Voor kinderen tot drie jaar is het doseringsadvies een halve of een kwart tablet en zal de tablet dus gebroken moeten worden. Voor toepassing bij kinderen spelen het breekgemak, het vloeibaar maken en de smaak een belangrijke rol.

Breken

In de productinformatie (SmPC) staat vermeld dat de tablet kan worden verdeeld in gelijke helften of kwarten. Het verdelen kan relatief makkelijk, omdat de tablet geen coating bevat en qua vorm gewelfd is met een kruisvormige breukstreek. Het verdelen met een keukenmesje, in geval van beperkte handfunctie, geeft meer verlies in de vorm van los poeder en heeft daarom niet de voorkeur.

 

Figuur 1a Kaliumjodidetablet

 

 

Figuur 1b: Kwart tablet (handmatig)

Vloeibaar maken

Voor kinderen tot ongeveer jaar zeven is een vaste toedieningsvorm niet altijd geschikt, zeker voor kinderen onder de twee jaar. Voor kinderen onder de vijf jaar wordt bij voorkeur minder dan 5 ml drank gebruikt voor het toedienen van een geneesmiddel. Echter, voor het uiteen laten vallen van (een deel van) de tablet is dat volume onvoldoende. Met het volume van de inhoud van één eetlepel (15 ml) of twee eetlepels (30 ml) is het volume beperkt maar wel voldoende om een kaliumjodide tablet binnen twee minuten uiteen te laten vallen, mits de tablet volledig onder de waterspiegel ligt.

Smaak

De smaak van een uiteengevallen tablet in 15 of 30 ml water is licht zout en melig; de suspensie van een tablet in 15 ml geeft evenwel nog een prikkeling op de tong. De smaak van zowel 15 ml als 30 ml van dit water is niet uitgesproken, waardoor kinderen het waarschijnlijk wel accepteren. Aanvullende smaakcorrectie is niet direct nodig.

Praktisch

Ouders en/of verzorgers kunnen ca. 15-30 ml kraanwater afmeten met één of twee eetlepels en dit vervolgens overbrengen in een (drink)beker of flesje. Hieraan wordt, afhankelijk van de leeftijd een kwart, een half of één tablet toegevoegd. Na twee minuten kan de vloeistof worden omgeroerd of gezwenkt, waarna het kind de vloeistof zo snel mogelijk moet opdrinken. Als er neerslag achterblijft kan de (drink)beker of fles met een gelijke hoeveelheid kraanwater worden nagespoeld.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg