Jaarlijks onderzoek naar patiëntervaringen vernieuwd

22 december 2016

De vragenlijst voor het jaarlijks onderzoek naar patiëntervaringen in de apotheek is vernieuwd. Hij is korter dan voorheen en levert verbeterinformatie op voor de apotheek. De uitvraag met de nieuwe lijst start 1 februari 2017.

De nieuwe vragenlijst is het resultaat van een samenwerking tussen zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en apothekers. Met 22 vragen is hij korter dan voorheen, levert hij verbeterinformatie voor de apotheek en kunnen patiënten per vraag aangeven wat er niet goed is aan de geleverde zorg. Eind december is de vragenlijst en meetinstructie beschikbaar via www.patientervaringsmetingen.nl.

De uitvraag loopt tot en met 15 mei 2017. Verzekeraars gebruiken de uitkomsten van de benchmark bij het maken van afspraken met apotheken.

Landelijke benchmark

Apotheken kunnen alleen meedoen aan de landelijke benchmark als de meting is uitgevoerd door een CQI geaccrediteerd meetbureau of een meetbureau met ISO 9001- (met toevoeging ‘onderzoek inclusief dataverzameling’) of ISO20252 op het moment van meting. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende meetbureaus: Qualizorg, Zorg DNA, Facit, NIVEL, Tevreden, Argo, Triqs, Meteq. De apotheker is zelf verantwoordelijk voor het controleren van de juiste certificering/accreditatie van het meetbureau via het opvragen van een kopie van het certificaat.

Contact

Bij vragen of voor meer informatie neemt u contact op met Inka Nanninga via of via (070) 373 71 23.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg