Introductie What’s New gaat voorop in LSP verbeterplan

1 mei 2017

Met de introductie van What’s New is een eerste vooruitgang geboekt in het LSP Verbeterplan. Deze actualiteitscontrole van medische gegevens is inmiddels door CGM opgeleverd. De uitrol van de nieuwe release is in april 2017, zodat alle apotheken met CGM Apotheek binnenkort beschikken over de functionaliteit. De andere apotheekinformatiesystemen volgen later dit jaar.

Het AIS roept What’s New automatisch aan bij het openen van een patiëntendossier of het verwerken van een recept uit de buffer. Hierdoor zal de apotheek alleen maar overgaan tot opvragen van medische gegevens als er nieuwe gegevens beschikbaar zijn. De nieuwe functionaliteit staat niet automatisch aan, maar moet per apotheek geactiveerd worden.

De LSP-signaalfunctie, een proactief sein richting de apotheek dat er nieuwe gegevens beschikbaar zijn, blijft bestaan. Het advies is om voor patiënten uit risicogroepen het abonnement op deze voorziening te handhaven. Voor kwetsbare patiënten kan een proactieve vorm van medicatiebewaking en –begeleiding gewenst zijn.

De What’s New functionaliteit is geen garantie dat apothekers over alle medicatiegegevens van de patiënt beschikken. Deze komen alleen beschikbaar via het LSP als de patiënt de zorgverlener toestemming heeft gegeven om de gegevens te delen. Het is daarom voor apotheken noodzakelijk om bij de patiënt te verifiëren of de behandelingsinformatie volledig is.

De planning voor 2017 is:

CGM opgeleverd
Caresoft juli
VAL oktober
Pharmapartners december
Meer informatie over What’s New Meer over het LSP Verbeterplan
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering