IGZ publiceert laatste annexen bij Circulaire doorleveren apotheekbereidingen

3 juli 2017

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) publiceerde op 1 juli 2017 de laatste annexen bij de Circulaire ‘Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers’. Een van de nieuwe annexen gaat over het begrip 'Geregistreerd adequaat alternatief'. De andere gaat over het productdossier en Good Manufacturing Practice (GMP) van doorgeleverde bereidingen.

In de annex ‘Geregistreerd adequaat alternatief’ geeft IGZ nadere uitleg van de definitie en beschrijft IGZ wanneer er ruimte is voor het doorleveren van bereidingen. Het ‘Geregistreerd adequaat alternatief’ was geen definitie in de oude circulaire over het doorleveren van apotheekbereidingen. Begrippen als ‘Productdossier’ en bereiding onder ‘Good Manufacturing Practice (GMP)’ waren wel eisen in de oude circulaire. In de gecombineerde annex geeft IGZ per onderwerp aan welke informatie in het productdossier minimaal vastgelegd moet zijn door de bereidende apotheek.

Bekijk de annex 'Geregistreerd adequaat alternatief' Bekijk de annex 'Productdossier en Good Manufacturing Practice (GMP)'

6 voorwaarden

In de Circulaire van eind augustus 2016 stelde IGZ 6 voorwaarden waaronder ze niet handhavend zal optreden bij het doorleveren van apotheekbereidingen. In 5 annexen licht IGZ deze voorwaarden verder toe. De annex ‘Reclame en gunstbetoon’ verscheen eind oktober 2016, de annex 'Notificatie op productniveau' kwam eind november 2016 uit, gevolgd door farmacovigilantie de maand daarop.

Lees meer over de Circulaire

Meer informatie

De KNMP heeft op 1 juli 2017 2 LNA-mededelingen gepubliceerd (beschikbaar op de KNMP Kennisbank na inlog):

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg