Hoogleraar Jan Raaijmakers overleden

20 oktober 2017

De KNMP heeft het droeve bericht ontvangen dat Jan Raaijmakers op 14 oktober is overleden.

Vanaf 1998 bezette Raaijmakers de leerstoel Pharmaceutical Technology Assessment bij de Universiteit Utrecht. Eerst als bijzonder hoogleraar, vanaf 2008 als gewoon hoogleraar.

Daarnaast was Raaijmakers van 2009 tot 2015 voorzitter van de raad van bestuur en lid van de directie van Top Instituut Pharma. Ook was hij vanaf 2009 adviseur voor het project Matwin, een platform om onderzoeksprojecten in de zeer vroege fase van ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen te bespreken en te versnellen. 

In oktober 2016 ontving Raaijmakers een koninklijke onderscheiding als Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Door het bevorderen van publiek-private samenwerkingsverbanden heeft hij een grote bijdrage geleverd aan farmaceutische innovatie binnen Nederland en internationaal.