Het sterkebottenboekje ingezet voor specifieke doelgroepen

9 februari 2017

Apothekers zetten Het sterkebottenboekje in voor specifieke doelgroepen, zoals gedetineerden, vrouwen die orale anticonceptie afhalen en senioren. De online test is in ruim een week tijd bijna 12.000 keer doorlopen. Een tweede druk van het boekje is inmiddels beschikbaar.

De KNMP ontving van meerdere apotheken bijbestellingen voor Het sterkebottenboekje, om hiermee specifieke groepen voor te lichten over het preventief slikken van vitamine D. Zo deelt apotheker Lee Tjioe van Alphega apotheek Wilhelmina in Utrecht de boekjes uit aan jonge vrouwen die in haar apotheek de anticonceptiepil komen ophalen. “Ik vind het belangrijk dat jonge mensen – met name jonge vrouwen – zich ervan bewust zijn dat ze nu al maatregelen kunnen nemen om het risico op botontkalking op latere leeftijd zoveel mogelijk in te perken.”

Een andere apotheker vroeg de KNMP om een nalevering van de boekjes om uit te delen in een penitentiaire instelling die zij belevert. "Gedetineerden komen niet veel buiten, dus zij hebben vrijwel altijd een vitamine D-tekort.” Apotheker Van Lang van Service Apotheek IJsselmuiden deelt de boekjes uit op een zorgmarkt voor senioren. “Het is een boekje met heldere en begrijpelijke informatie. We delen het graag uit als voorlichtingsmateriaal.”

Tweede druk

De KNMP ondersteunt deze initiatieven en heeft inmiddels de tweede druk van het boekje binnen.

Bestel hier boekjes bij

Sterkebottentest

Via Facebook en andere websites wordt het Nederlandse publiek geattendeerd op de ‘sterkebottentest’ op apotheek.nl/vitamineD. Als hieruit een suppletieadvies volgt, kan de deelnemer Het sterkebottenboekje ophalen in de apotheek met een codewoord. Van de 12.000 adviezen werd bijna de helft uitgegeven aan vrouwen tussen 50 en 69 jaar.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg