Handmatige doseringscontrole enoxaparine vereist in september

7 september 2017

In de maand september is een handmatige controle van de dosering van enoxaparine vereist. De maximale doseringen staan per 1 september 2017 namelijk onjuist in de G-Standaard vermeld, waardoor er geen melding verschijnt bij een overdosering van enoxaparine. Dit geldt voor alle producten met enoxaparine. Per 1 oktober 2017 is deze fout hersteld in de G-Standaard.

Het abuis is ontstaan door het wijzigen van de voorkeurseenheid van enoxaparine van milligram in IE. Dit is gedaan naar aanleiding van het gelijktrekken van de productinformatie voor geneesmiddelen met enoxaparine in de Europese Unie. Lees de G-Update van september voor meer informatie.

Ook de medicatiebewakingsgegevens in de KNMP Kennisbank staan onjuist vermeld en worden per 1 oktober hersteld. De gegevens in het Informatorium Medicamentorum in de KNMP Kennisbank staan overigens wel juist vermeld.

Update 8 september: correctiebestanden nagestuurd

Om de mogelijkheid te bieden deze fout te herstellen, is op vrijdag 8 september een reeks nieuwe doseringsbestanden beschikbaar gesteld aan de softwarehuizen en degenen die de G-Standaard downloaden (voor zover deze gegevens bekend zijn). Dit zijn de volledige doseringsbestanden, met de correctie en inclusief reguliere mutaties tot 8 september.

Indien de gebruiker beschikt over de mogelijkheid om achteraf deelbestanden in de software te verwerken, kan de doseringscontrole bij Clexane weer op een juiste manier plaatsvinden. In het andere geval zal deze maand de doseringscontrole handmatig door de gebruiker moeten worden gecontroleerd.