Geen schadevergoeding toegewezen bij eerste uitspraak geschillencommissie

3 augustus 2017

De geschillencommissie Openbare Apotheken heeft geen schadevergoeding toegewezen bij de eerste uitspraak sinds de invoering van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Wel moet de apotheker de griffiekosten a € 125,- betalen. De klacht tegen de betrokken beherend apotheker werd op beide punten gegrond verklaard.

Sinds 1 januari 2017 kunnen patiënten bij de nieuw ingestelde geschillencommissie klagen én claimen. Hiervoor geldt een maximum bedrag van € 25.000,-. De KNMP raadt apothekers aan de polisvoorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering te checken en bij een claim de verzekering tijdig in te schakelen. Ook is het van belang de informatie over klachten- en geschillenregeling die vanaf januari 2017 van toepassing is op de eigen website aan te passen indien dat nog niet is gebeurd. U kunt hiervoor gebruik maken van de informatie op Apotheek.nl.

De patiënt beklaagde zich in deze zaak over het feit dat ze de baxtermedicatie van haar oom - met dezelfde achternaam - geleverd had gekregen. De ochtend na de bezorging nam ze twee giften in. De apotheker ontdekte op de dag van uitlevering de fout, zocht vergeefs telefonisch contact en stuurde de bezorger naar het huis van de (afwezige) patiënt. Een assistente bracht de boodschap pas de volgende dag persoonlijk over.

Onbetwist was de vaststelling dat de verkeerde medicatie was bezorgd. De geschillencommissie oordeelde voorts dat de apotheker meer pogingen had moeten ondernemen om de verwisseling ongedaan te maken. Bijvoorbeeld door een briefje in de brievenbus te doen of ‘s avonds nog eens te telefoneren.

De patiënt stelde dat ze psychische schade had ondervonden door de fout. Een vordering tot vergoeding van immateriële schade is alleen toewijsbaar als er sprake is van aan de hand van objectieve maatstaven vast te stellen psychische beschadiging. Volgens de geschillencommissie stond onvoldoende vast dat de persoonlijke klachten een gevolg waren van de fout. De hoogte van de schadevergoeding was bovendien niet onderbouwd.

De commissie vond dat de apotheker in de klachtfase onvolledig had gemotiveerd waarom hij een vergoeding ongegrond vond en veroordeelde de apotheker tot het betalen van het griffierecht.

Lees de uitspraak Meer over Wkkgz
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering