FIP-prijs voor KNMP-campagne

11 september 2017

KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent nam de Pharmacy Practice Improvement Award in ontvangst voor de campagne ‘De eerste keer’. Hij deed dit tijdens de openingsceremonie van het 77ste congres van de FIP, de internationale apothekersorganisatie, op 10 september in Seoul.
FIP-prijs voor KNMP-campagne

De prijswinnende campagne maakte deel uit van een succesvol lobbytraject van de KNMP om agressie in de apotheek vanwege het separate eerste-uitgiftetarief tegen te gaan. ‘Het is bijzonder dat deze campagne ertoe heeft bijgedragen dat het publiek begrijpt dat de apotheker betaald moet krijgen voor zijn zorg’, aldus FIP-CEO Luc Besançon. 

Drieduizend apothekers uit meer dan negentig landen waren verenigd in de Zuid-Koreaanse hoofdstad op het congres met als thema Medicines and beyond! The soul of pharmacy. De thema’s die in Korea spelen, zijn herkenbaar, getuige het verhaal van de minister van Volksgezondheid Park Neung-hoo. De grijze tsunami zit er ook daar aan te komen. Bijdragen aan een langer en gezonder leven van mensen, zo luidt de opdracht aan de apothekers. Er zijn er twintigduizend in het land, dat vijftig miljoen zielen telt.

Apothekers moeten ook in dunbevolkte gebieden zorg kunnen leveren, stelt Chan-Hwi Cho, voorzitter van de Koreaanse apothekersorganisatie. Daarbij wordt een actievere rol van hen verwacht dan enkel medicatieverstrekking. Het gaat erom gezondheidsmanagement te stimuleren en medicatieveiligheid te verbeteren. De voorzitter doet daarnaast een dringende oproep om artsen op stofnaam te laten voorschrijven, opdat apothekers zelf kunnen bepalen wat ze afleveren.

Community pharmacy is een belangrijk element in public health, zo luidt de boodschap op dit FIP. De WHO onderschrijft dat: ze stelt dit jaar het aantal apothekers per inwonertal als maat voor het niveau van de gezondheidszorg in een gebied. FIP-voorzitter Carmen Peña wijst op de voorwaarde daarvoor: voldoende apothekers en voldoende banen.

Bekijk de campagnevideo 'De eerste keer' die vertoond werd op het 77ste congres van de FIP.