Erepenning voor drietal KNMP-leden

14 april 2017

Marga van Weelden, Fons Duchateau en Bert Leufkens hebben 14 april 2017 de erepenning van de KNMP gekregen. Voorzitter Gerben Klein Nulent onderscheidde het drietal tijdens een bijeenkomst in het Academiegebouw te Utrecht. Ter gelegenheid van de viering van het 175-jarig bestaan kwamen (ex-)bestuursleden op uitnodiging van de KNMP bijeen.

Openbaar apotheker Marga van Weelden was van 2004 tot 2008 voorzitter van de KNMP. ‘En natuurlijk denken we daar als vanzelf achteraan: de eerste vrouwelijke voorzitter in toen 162 jaar’, sprak Klein Nulent. ‘Hoe uniek ook, dat is niet de reden voor deze erepenning. In haar jaren als voorzitter leidde Marga de beroepsgroep definitief de weg naar het zorgverlenerschap in, en ging geloofwaardig voor de inhoud van het vak en een toekomstbestendige farmacie waarbij het zorgverlenerschap het doel is van maatschappelijk ondernemerschap. Marga was een early adopter van de farmaceutische patiëntenzorg en paste farmacogenetica al toe nog voor de start van de eerste werkgroep op dat terrein in 2004.’

Ziekenhuisapotheker Fons Duchateau was voorzitter van de NVZA, en aan het eind van zijn carrière lid van het hoofdbestuur van de KNMP (2008-2014). In de NVZA gaf hij leiding aan het beleid om meer onderzoek te doen door ziekenhuisapothekers en te streven naar het aanstellen van meer ziekenhuisapothekers als hoogleraar. ‘Dat beleid is zeer succesvol gebleken. Ook in het hoofdbestuur van de KNMP was Fons een stimulator van wetenschappelijk onderzoek naar de eigen beroepspraktijk door apothekers’, stelde Klein Nulent vast.

Professor Bert Leufkens is hoogleraar farmaco-epidemiologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Op 1 augustus 2017 treedt hij, na tien jaar, terug als voorzitter van het College ter Beoordeling Geneesmiddelen (CBG). Voor de KNMP was hij jarenlang voorzitter van de Programmacommissie wetenschappelijke bijeenkomsten en als zodanig de dagvoorzitter van het wetenschappelijk programma van het voor- en najaarscongres. Klein Nulent: ‘Als geen ander kan Bert de verbinding leggen tussen de ontwikkelingen in de farmaceutische industrie, Big Pharma en de praktijk van de ziekenhuisapothekers en openbaar apothekers. Hij kan goed overbrengen wat de innovatie brengt, werkte aan plaatsbepaling en voerde discussie over bijvoorbeeld biosimilars. Als cursusleider en als begeleider van scenarioanalyses is Bert inspirator van vele leden.’

ErepenningVlnr: Bert Leufkens, Marga van Weelden en Fons Duchateau
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: KNMP