Dure geneesmiddelen in de Tweede Kamer

3 oktober 2017

De Tweede Kamer sprak op maandag 2 oktober in de rondetafel Farmaceutische Industrie over de hoge kosten van (wees)geneesmiddelen en de rol van de farmaceutische industrie. Hier kwamen onder meer de bredere inzet van patiëntregistraties en biomarkers, patentwetgeving, aanpassing van mededingingstoezicht en decentrale inkoopmodellen aan bod. De KNMP ging in haar schriftelijke inbreng in op gepast gebruik, farmacogenetica en apotheekbereidingen. Op 22 november spreekt de Vaste Commissie VWS hierover verder in een Algemeen Overleg Geneesmiddelenbeleid.

Tijdens de rondetafel was er ook aandacht voor de rol van de apothekers. Zo wees Jos Kosterink, hoogleraar ziekenhuisfarmacie RUG/UMCG, op het belang van doelmatige inzet van geneesmiddelen en het onderzoek naar de werking van geneesmiddelen in de praktijk. Hier kwam de noodzaak naar voren voor een goed functionerend patiëntendossier. Daarnaast ziet Huub Schellekens, hoogleraar hoogleraar medische biotechnologie Universiteit Utrecht, apotheekbereidingen als mogelijkheid om dure geneesmiddelen snel bij de patiënt te krijgen.

In drie rondes droegen ziekenhuizen, patiënten en wetenschappers suggesties aan voor het tegengaan van hoge prijzen. Voor een aantal van deze oplossingen werd gevraagd om een grotere rol voor de EU in het geneesmiddelenbeleid van lidstaten. De farmaceutische industrie deed een oproep voor meer samenwerking en de totstandkoming van een constructieve dialoog. 

Kijk het debat terug
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg