Conceptrichtlijn ‘Overdracht medicatiegegevens’ nog niet gereed

1 juni 2017

De conceptrichtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ is nog niet gereed. De laatste conceptversie van april 2017 bevatte nog teveel knelpunten, waardoor de KNMP en de NVZA de richtlijn nog niet kunnen autoriseren.

In november 2016 kregen leden van de KNMP en NVZA de gelegenheid commentaar te geven op de conceptrichtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’. De verzamelde commentaren zijn een maand later aangeboden aan het Kennisinstituut Medisch Specialisten (KIMS).

Herziene richtlijn

De herziene richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ legt de nadruk op de verantwoordelijkheden van de betrokken zorgverleners en zorgaanbieders en erkent de rol van de patiënt in het overdrachtsproces. Patiëntveiligheid, haalbaarheid en uitvoerbaarheid zijn belangrijke uitgangspunten bij deze herziening. Voor vragen kunt u mailen naar .

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering