Burgemeester Utrecht roemt apothekers bij opening KNMP-jubileumtentoonstelling

10 maart 2017

‘Ik hoop dat de bezoekers, terwijl zij langs de zuilen in de tentoonstelling lopen, zich realiseren dat er ook in de toekomst altijd apothekers nodig zullen zijn om voor kwetsbare groepen te zorgen.’ De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen roemde tijdens de opening van de familietentoonstelling ‘175 jaar beter beter door de apotheker’ op vrijdag 10 maart het werk van de apotheker. ‘Er zijn weinig beroepen waar de drie cijfers achter de komma zo belangrijk zijn.’

De tentoonstelling, ter gelegenheid van het 175-jarig jubileum van apothekersorganisatie KNMP en in samenwerking met de Oude Hortus Utrecht, laat op interactieve wijze zien hoe de apotheker als moderne zorgverlener zorgt voor veilig medicijngebruik. Burgemeester Van Zanen zorgde voor de officiële opening, na toespraken van KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent en Paul Voogt van het Universiteitsmuseum Utrecht.

Goed medicijngebruik stimuleren met app

Op vrijdagmiddag liepen de eerste bezoekers langs de zuilen van de KNMP-jubileumtentoonstelling. Met een speciaal ontwikkelde game-app maakten zij de familie Juub beter beter door goed medicijngebruik te stimuleren. Hoe bereid je als apotheker het goede medicijn? Hoe zorg je dat je patiënt niet te veel medicatie krijgt? Hoe houd je rekening met erfelijke eigenschappen? En hoe controleer je nauwgezet de medicatie van oudere patiënten die veel medicijnen gebruiken? Van 11 maart t/m 9 mei 2017 kunnen bezoekers van de Oude Hortus Utrecht meedoen met de interactieve familietentoonstelling en dit allemaal zelf ondervinden.

De oprichting van de KNMP

175 jaar geleden werd de Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (NMP) opgericht om het apothekersvak als universitaire opleiding te verankeren in de Wet regelende de uitoefening der geneeskunst. Daarin werd geregeld dat enkel apothekers medicijnen mogen bereiden en verstrekken.

Inmiddels heeft het apothekersvak een grote vlucht genomen. De apotheker is als medicijnexpert en zorgverlener de spin in het web, die samenwerkt met artsen, zorginstellingen en verpleegkundigen. Zij zorgen door medicatiebewaking voor effectief en veilig medicijngebruik. Zij passen de medicatie aan de individuele patiënt aan. Daarbij letten ze op leeftijd, gewicht, geslacht, nierfunctie, andere medicatie van de patiënt, en op de erfelijke eigenschappen: farmacogenetica. De ene patiënt breekt medicatie namelijk sneller af dan de ander. Zo nodig passen zij de dosis aan of adviseren zij een ander medicijn. Dit leidt 10 miljoen keer per jaar tot een receptaanpassing.

Oude Hortus

Dat de tentoonstelling in de Oude Hortus plaatsvindt, is geen toeval. ‘De wortels van de farmacie liggen letterlijk in de Hortus’, aldus Klein Nulent. Bijna 380 jaar geleden voorzag de Hortus Medicus van de Universiteit Utrecht in ‘cruijden nodich tottet oeffenen van de studenten in de medicijnen’. Er groeien nu geneeskrachtige planten in de Regiustuin van de Oude Hortus in Utrecht, de stad waar ook de faculteit farmacie is gevestigd, de grootste van de drie. Van Zanen: ‘Utrecht is niet alleen het hart van Nederland, maar ook van de farmacie’.

Henricus Regius was als eerste Utrechtse hoogleraar geneeskunde en plantkunde belast met de inrichting en het toezicht van de Hortus Medicus. Hij publiceerde in 1650 een gedetailleerde plattegrond en een catalogus van de tuin op Sonnenborgh. Deze plattegrond vormde een dankbare basis voor de huidige Regiustuin die in 1994 in de Oude Hortus werd aangelegd.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering Professie KNMP