BNR: Medicijnafval nog steeds voor rekening apothekers

6 juni 2017

Het is onverteerbaar dat de inzameling van medicijnafval in veel gemeenten nog steeds voor rekening van apothekers komt. Dat zegt KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent op dinsdag 6 juni in een interview voor BNR. Klein Nulent roept de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op om alle gemeenten in Nederland er toe te bewegen apothekers niet langer kosten in rekening te brengen.

Een jaar geleden liet staatssecretaris Sharon Dijksma weten dat gemeenten zich vergissen waar zij apothekers aanslaan voor het inleveren van consumentenafval. Gemeenten zouden de apotheek moeten zien als een vooruitgeschoven post van de gemeentelijke inzameling van klein chemisch afval.

Sindsdien heeft een flink aantal gemeenten verantwoordelijkheid genomen en goede werkafspraken met apothekers gemaakt. Uit de rapportage van BNR komt naar voren dat het nog niet overal goed is geregeld. Dat is bijvoorbeeld het geval in Eindhoven, waar BNR op bezoek ging bij apotheker Rik de Ruiter.

Michael Bentvelzen, adviseur waterkwaliteit en afvalwatertechnoloog van de Unie van Waterschappen, vindt het belangrijk dat apothekers zich kunnen blijven inzetten om de medicijnrestanten van burgers in te zamelen. Daarmee helpen apothekers voorkomen dat mensen hun medicijnafval door het riool wegspoelen, aldus Bentvelzen in een reactie voor BNR.

De KNMP inventariseert binnenkort hoeveel gemeenten nog apothekers aanslaan voor de afgifte van medicijnafval.

Ga naar de BNR-website om de interviews terug te luisteren: Medicijnafval nog steeds voor rekening apothekers.

Bekijk het KNMP-onderzoek uit 2016: Inzameling medicijnafval is een ratjetoe.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering KNMP