Bijeenkomst VvAA bevestigt administratieve lastendruk apothekers

20 november 2017

Een bijeenkomst van de VvAA heeft zaterdag 18 november nog eens helder gemaakt dat de druk op apothekers groot is als het gaat om administratieve lasten. Op basis van eerdere brainstormsessies en de schrapsessie ‘(Ont)regel de zorg’ in het weekend is geconcludeerd dat apothekers 39% van de tijd kwijt zijn aan administratieve lasten.

Als belangrijke aandachtspunten werden de materiële controles, geneesmiddelenbeleid en Bijlage 2 genoemd. Dit komt overeen met wat in het traject ‘Minder regels, meer zorg’ is geïnventariseerd.

In aanwezigheid van KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent en LOA-bestuurder Aris Prins zegde minister Bruno Bruins van Medische Zorg toe dat hij mee wil helpen aan het verminderen van de regeldruk. Klein Nulent is verheugd dat de onderwerpen uit het KNMP-rapport ‘Minder lasten, meer zorg’ hernieuwd onder de aandacht zijn gebracht. Met VWS, VvAA en zorgverzekeraars blijft de KNMP werk maken van de strijd tegen de regeldruk.

Bekijk een terugblik op de bijeenkomst Lees over de administratieve klem van apothekers
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering