Assistenten bekostigen zelf (her)registratie kwaliteitsregister

27 september 2017

Apothekersassistenten dienen per 1 juli 2017 zelf de (her)registratie in het kwaliteitsregister te bekostigen. Dit is een van de wijzigingen die de cao-partijen hebben doorgevoerd bij de samenvoeging van kwaliteitsregisters KAOF en KAA in het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KA). Voorheen werden de kosten van registratie en herregistratie betaald uit de afdracht van cao-partijen.

“De Cao-partijen konden de laatste jaren steeds moeilijker tot een akkoord komen waardoor de financiering van het kwaliteitsregister ter discussie stond”, zegt apotheker Paul Lebbink, namens de VZA bestuurslid van KAOF. “Daarom is gekozen voor onafhankelijkheid van cao-partijen, wat betekent dat de assistenten zelf de kosten voor de registratie dienen te voldoen.”

Compensatie

Door het laten samengaan van de 2 genoemde registers konden de kosten beperkt blijven tot € 90,- voor 5 jaar. Het KAOF-bestuur adviseert cao-partijen om de assistenten te compenseren voor deze lastenverzwaring.

“Apothekersassistenten willen graag inzichtelijk hebben over welke kwaliteiten zij beschikken”, aldus  Lebbink. “Een centraal en betrouwbaar register, waar diploma s en gevolgde cursussen worden bijgehouden biedt hiertoe een unieke oplossing.” Zowel werkgevers als werknemers onderschrijven de zin en het nut van een dergelijk register, maar konden het telkenmale niet eens worden over de financiering en andere cao-perikelen.

Nascholingsactiviteiten

Het KA valt per 1 juli 2017 onder KABIZ (Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg). Nascholingen die door KABIZ zijn geaccrediteerd worden centraal bijgeschreven in de registers. Alle andere nascholingsactiviteiten dient de assistent zelf toe te voegen aan het portfolio en daarbij aan te geven welk accreditatiebureau de cursus geaccrediteerd heeft, bijvoorbeeld SANA of KNMP.

“De verwachting is, dat het register een steeds belangrijker rol zal spelen bij de selectie van medewerkers voor een  apotheek. Het is daarom een goede zaak, dat de financiering van dit register in handen is gelegd van degenen die er direct bij betrokken zijn en niet meer speelbal zal zijn van politiek gekonkel”, aldus Paul Lebbink.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Professie