Arbeidsongeschiktheidsverzekering niet altijd up-to-date

13 juni 2017

De arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) van apothekers is niet altijd up-to-date. Dit kan komen doordat de gekozen eindleeftijd, de hoogte van het verzekerd bedrag en het eigenrisicotermijn mogelijk niet meer aansluiten bij de huidige situatie. Daarvoor waarschuwt arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir.

Door het opschuiven van de AOW-leeftijd, kan het zijn dat de eindleeftijd in de verzekering niet meer aansluit op de werkelijke pensioenleeftijd. Volgens Movir heeft 1 op de 4 verzekerde apothekers een eindleeftijd van 60 jaar of lager op hun polis, waardoor een inkomensgat kan ontstaan als ze arbeidsongeschikt raken.

Daarnaast is de hoogte van het verzekerd bedrag een belangrijke factor. Het bedrag in de polis sluit soms niet meer aan op het huidige inkomen en het uitgavenpatroon. Ook is het raadzaam de eigenrisicotermijn te controleren. Dit is de termijn waarover de verzekering nog niet uitkeert. Een korte of lange eigenrisicotermijn kan van invloed zijn op de aov-premie. Movir adviseert apothekers een verzekeringsadviseur in te schakelen om de aov en huidige financiële situatie te beoordelen.

Maak een premie-indicatie op de website van Movir
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering