Apothekers kiezen gezamenlijk de winnaar van de KNMP Zorginnovatieprijs

1 juni 2017

Een andere manier van jureren, een hoger prijzengeld en een sprekend beeldmerk. Zie hier een aantal nieuwe elementen rondom de KNMP Zorginnovatieprijs, die voortaan eenmaal per jaar wordt uitgereikt. Met hopelijk veel sterke verfrissende ideeën.

De nieuwe juryvoorzitter Sijtze Blaauw zal 12 oktober tijdens het Najaarscongres de KNMP Zorginnovatieprijs 2017 uitreiken. Niet alleen op voordracht van de jury - met nu ook een vertegenwoordiger van de Patiëntenfederatie Nederland - maar ook namens de leden van de KNMP. De jury nomineert medio augustus drie inzenders, maar uiteindelijk bepalen de Nederlandse apothekers in gezamenlijkheid wie deze eervolle onderscheiding met een geldbedrag van 10.000 euro tegemoet kan zien.

Innovatief ingestelde inzenders kunnen hun bijdrage online insturen. Een volledige inzending bestaat uit een creatieve pitch in de vorm van bijvoorbeeld een animatie, filmpje, tekening of infographic. De richtlijnen hiervoor zijn te vinden op de website van de KNMP. Tevens rekent de jury op een korte omschrijving van de innovatie volgens een voorgeschreven format.

De KNMP Zorginnovatieprijs stimuleert innovaties, inspireert apothekers, versnelt de marktontwikkeling, bevordert het imago van apothekers en de KNMP en realiseert daarmee de Toekomstvisie van de KNMP.

Als uiterste inzenddatum geldt 11 augustus 2017. Hierop volgt het beraad van de jury, die drie partijen aanwijst voor de finale ronde. Per finalist komt een in opdracht van de KNMP gemaakt filmpje online. Tussen 10 september en 1 oktober kunnen de leden van de KNMP vervolgens stemmen.

Lees meer over de KNMP Zorginnovatieprijs
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering KNMP