Alle apotheken in Zeeland nemen medicijnafval in

13 juli 2017

Alle apotheken in Zeeland fungeren binnenkort als inzamelpunt voor medicijnafval. Dit is begin juli 2017 besloten na overleg tussen Zeeuwse gemeenten, waterbedrijf Evides en Waterschap Scheldestromen. Deze instanties nemen de kosten voor de verwerking van medicijnafval voor hun rekening in een pilot van twee jaar.

In Zeeland is lang onderhandeld over het medicijnafval. Met de proef sluit Zeeland aan bij de landelijke trend om het voor inwoners gemakkelijker te maken om op een veilige manier van hun medicijnafval af te komen. Voor de provincie Utrecht geldt al jaren dat de apotheek in alle gemeenten inzamelpunt is.

Uit een eigen onderzoek door de KNMP bleek in 2016 dat in 45 procent van de gemeenten geen regeling was getroffen met de apotheken. Uit een volgende meting in de zomer van dit jaar zakte dit percentage naar 25 procent. Steeds meer gemeenten komen tot inkeer, daartoe aangespoord door minister Schultz van het ministerie van I en M.

In de grote steden gelden al langere tijd uniforme regelingen. Van de G32 is alleen Maastricht nog niet tot een voorziening gekomen. Hier wordt wel overleg gevoerd. Vorige week besloot Eindhoven de apotheken te faciliteren.

Met het resultaat in Zeeland valt Hulst uit de top 5 van gemeenten waar de apotheken het meeste moeten betalen. Koploper Uden, waar de apotheken met circa 7.000 euro per jaar het meest betaalden, viel al eerder af. Ook nummer 2 Schijndel is onlangs overstag gegaan, nu het tot de nieuwe gemeente Meijerijstad behoort.

De SP in de Provinciale Staten van Drenthe heeft aandacht gevraagd voor een regionaal inzamelingssysteem.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering