Akkoord hulpmiddelenzorg, uitgezonderd substitutie bloedglucosemeters

13 juni 2017

Iedere patiënt krijgt het hulpmiddel dat het beste bij zijn persoonlijke situatie past. Naast de fysieke beperking moet ook rekening gehouden worden met iemands dagelijks leven, zoals werk, sport en andere activiteiten. Deze afspraak staat in het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelen en is vanaf 1 januari 2018 van toepassing op alle hulpmiddelen. Er is geen overeenstemming bereikt over de substitutie van bloedglucosemeters op economische gronden. Het Zorginstituut heeft nu de opdracht daarover te besluiten.

Substitutie van bloedglucosemeters

Afspraken over diabetes, continentie- en stomahulpmiddelen worden in drie modules verder uitgewerkt. Binnen de module voor diabeteszorg is er op substitutie van bloedglucosemeters om economische redenen geen overeenstemming bereikt. Het huidige tekstvoorstel stelt dat alleen de hoofdbehandelaar een patiënt vanwege economische redenen mag overzetten op een andere bloedglucosemeter. De KNMP vindt dat het vervangen van een bloedglucosemeter in overleg met de patiënt ook door de apotheker gedaan kan worden mits het een meter betreft binnen dezelfde categorie passend bij het functioneringsgerichte voorschrift. Het Zorginstituut zet op dit punt haar doorzettingsmacht in. De Kwaliteitsraad van het Zorginstituut neemt rond 1 augustus hierover een definitief besluit.

Landelijk Register Zorginstituut

Het kwaliteitskader komt voort uit het bestuurlijk overleg hulpmiddelen tussen patiënten, apothekers en andere zorgverleners, medisch speciaalzaken, zorgverzekeraars, overheid en fabrikanten. Het kwaliteitskader is op 8 juni 2017 aangeboden aan het Landelijk Register van het Zorginstituut. Dit openbare register geeft aan wat zorgaanbieders, cliënten en zorgverzekeraars hebben afgesproken over wat goede en verantwoorde zorg is. Zorgverzekeraars maken hier bij de inkoop gebruik van.

Lees het consensusdocument Kwaliteitscriteria voor standaard bloedglucosemeting Bekijk het verantwoordingsdocument en de module Diabetes Hulpmiddelen 1.1 Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg