3 procent datalekken komt van apotheken

18 mei 2017

Iets meer dan 3% van gemelde datalekken over het eerste kwartaal van 2017 komt van apotheken. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kreeg over de eerste 3 maanden 2300 meldingen, waarvan 666 uit de zorg en 80 van apotheken. Sinds 1 januari 2016 geldt een wettelijke meldplicht.

In 55% van de gemelde gevallen in de zorg gaat het om persoonsgegevens die zijn verstuurd of afgegeven aan een verkeerde ontvanger. Het bestuur van de LOA benadrukt om die reden vooral goed te letten op de juiste adressering in het geval van e-mails en bezorging.

Overige gevallen in de zorg zijn: apparaat, gegevensdrager en/of papier kwijtgeraakt of gestolen (13%), brief of postpakket kwijtgeraakt of geopend retour ontvangen (5%) alsmede hacking, malware en/of phishing (4%).

De AP deelde nog geen boetes uit en houdt het vooralsnog bij waarschuwingen. Dit kan echter veranderen. De AP meldt dat zij op eigen initiatief onderzoek doet naar lekken bij organisaties die deze zelf nog niet hebben gemeld.

Voorbeelden van deze gevallen inclusief maatregelen en/of verbeteracties zijn uitgewerkt in een overzicht cases datalekken. Dit is onderdeel van de handreiking Meldplicht Datalekken die hulp biedt bij het behandelen van een datalek.

Meer informatie over meldplicht datalekken Bekijk het overzicht meldingen datalekken eerste kwartaal 2017
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering