‘Administratieve lasten in de farmaceutische zorg kunnen en moeten omlaag’

24 mei 2017

Ondanks inspanningen van de KNMP, Zorgverzekeraars Nederland, het ministerie van VWS en andere organisaties zijn de administratieve lasten in de farmaceutische zorg nog altijd hoog. Dit blijkt uit de Merkbaarheidsscan van Q-Consult, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS.

Zo’n 150 apothekers werkten mee aan het rapport dat de staatssecretaris van VWS deze week aan de Tweede Kamer stuurde. De Geneesmiddeltekorten, Medische Noodzaak en Bijlage 2 gelden als hoogst ervaren administratieve lasten.

Voor de KNMP onderstreept het rapport de urgentie om met betrokken partijen te komen tot maatregelen die leiden tot minder regeldruk. De KNMP ziet voldoende ruimte tot verbetering en roept partijen op om gezamenlijk aan de slag te gaan om merkbare verbeteringen te realiseren. Zo schreven kort geleden de KNMP en ZN samen een brief aan het ministerie van VWS omtrent Bijlage 2 geneesmiddelen met het verzoek te komen tot beter uitvoerbare voorwaarden en voorwaarden zonder toegevoegde waarde te laten vervallen.

Het onderzoek toont ook dat de aanpak van ‘Minder regels, meer zorg’ zijn vruchten begint af te werpen en merkbare effecten heeft opgeleverd. Zo ervaart ruim de helft van de apothekers nu al de effecten van de eind 2016 gepubliceerde handreiking opiumwetadministratie van IGZ en de KNMP. Wat betreft administratieve lasten bij dieetpreparaten, wondzorg en continentiezorg valt op dat recepten van huisartsen zónder indicatiecode aanmerkelijk meer administratieve lasten met zich meebrengen voor apothekers dan recepten van huisartsen met indicatiecode.

In 2018 wordt een identieke meting herhaald. Daarom bespreken het ministerie van VWS, ZN en de KNMP op korte termijn de rapportage.

Bekijk de Kamerbrief over Voortgangsbrief Merkbaar minder regeldruk 2017
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering