Nieuws 2017

Jaarlijks onderzoek naar patiëntervaringen vernieuwd

De vragenlijst voor het jaarlijks onderzoek naar patiëntervaringen in de apotheek is vernieuwd. Hij is korter dan voorheen en levert verbeterinformatie op voor de apotheek. De uitvraag met de nieuwe lijst start 1 februari 2017.

Lees verder

AP ontvangt bijna 5.500 datalekmeldingen in 2016

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ontving vorig jaar bijna 5.500 meldingen van datalekken. De meeste meldingen zijn afkomstig uit de sectoren gezondheid & welzijn (29%), financiële dienstverlening (17%) en openbaar bestuur (15%).

Lees verder

Ook Calmurid in 2017 niet langer vergoed

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft besloten dat Calmurid® crème 100 mg/g per 1 januari 2017 niet langer is opgenomen op bijlage 1B van de Regeling zorgverzekering en daarom niet meer wordt vergoed. Hiermee volgt de minister het advies van het Zorginstituut Nederland om preparaten met ureum niet langer te vergoeden omdat er geen sprake is van rationele farmacotherapie.

Lees verder

Vernieuwde studiegids StiPCO 2017 bevat regionaal scholingsaanbod

De vernieuwde online studiegids bevat naast een overzicht van StiPCO-scholingen in 2017 een interactieve landkaart met regionaal scholingsaanbod. Apothekers kunnen hierop locaties van StiPCO-scholingen in de regio vinden. Wanneer een scholing niet in de gewenste regio gepland staat, kunnen zij contact opnemen met aanbieders om, bij voldoende vraag, een bijeenkomst in de eigen regio te organiseren.

Lees verder

KNMP zette laaggeletterdheid en medicijngebruik op de kaart

De KNMP zette in 2016 het thema laaggeletterdheid en medicijngebruik op de kaart met de campagne ‘Kunt u dat even uitleggen?’. 40 nieuwe iconen, 24 gebarentaalfilmpjes, 10 extra animatiefilmpjes, 7 reizende tentoonstellingen, en 100 nieuwe medicijnbegrippen met hoorbare uitleg kwamen tot stand met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Lees verder

Recall Fosinoprilnatrium 5 mg tabletten DCB en DMB

Apotheek De Collegiale Bereiding (DCB) en Apotheek de Magistrale Bereider (DMB) roepen met onmiddellijke ingang Fosinoprilnatrium tabletten 5 mg terug op apotheekniveau.

Lees verder

Annemieke Floor-Schreudering opleidingsdirecteur vervolgopleiding openbaar apotheker

Dr. Annemieke Floor-Schreudering is aangesteld als opleidingsdirecteur van de vervolgopleiding tot openbaar apotheker. Zij volgt per 1 januari 2017 dr. Henk Buurma op, die bij de KNMP de afgelopen 7 jaar een vernieuwde vervolgopleiding heeft opgezet en uitgebouwd.

Lees verder

Tien aanbevelingen voor betere zorg in de eerste lijn

Met tien aanbevelingen voor betere zorg in de eerste lijn richt het samenwerkingsverband VELO zich in een brief tot de formateur van het na de verkiezingen van maart te vormen kabinet. Voor ActiZ, InEen, KNGF, KNMP, KNMT, KNOV, LHV, LVVP en V&VN staat de wens van de patiënt centraal.

Lees verder

Het nieuwe Zelfzorgadvies vitamine D is uit

Het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP lanceerde begin januari het Zelfzorgadvies vitamine D op de KNMP Kennisbank. Deze maand start ook de landelijke KNMP-campagne die het belang van vitamine D voor gezonde botten benadrukt. ‘Het Zelfzorgadvies biedt tijdens – en na – de campagne vakinhoudelijke verdieping over vitamine D’, aldus KNMP-apothekers Jeltje Luinenburg en Daphne Dost.

Lees verder

Onderhoudswerkzaamheden KNMP-websites zaterdag 21 januari

Alle websites van de KNMP zijn zaterdag 21 januari 2017 tussen 07.00 en 18.00 uur niet bereikbaar vanwege onderhoudswerkzaamheden. Dit geldt onder meer voor de KNMP Kennisbank, PW.nl, KNMP.nl, Apotheek.nl en Farmanco.

Lees verder

KNMP biedt gratis plaatsing van vacatures voor apotheekmedewerkers

Apothekers die op zoek zijn naar nieuwe medewerkers kunnen vanaf 19 januari gratis een vacature plaatsen op de website voor het apotheekteam. Hiermee wil de KNMP apothekers verdere ondersteuning bieden bij de praktijkvoering van hun apotheek.

Lees verder

Minister Schippers: 'Apotheker meer betrekken bij medicatieoverdracht'

Apothekers moeten meer worden betrokken bij medicatieoverdracht en -verificatie. En de huidige gemiddelde vergoeding van 48 euro voor een medicatiebeoordeling is “wat mager”. Dat schrijft minister Schippers van VWS in een brief aan de Tweede Kamer als reactie op het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) over voorwaarden voor veilig voorschrijven.

Lees verder

Katja Kok-van Oirschot vice-voorzitter KNMP

Katja Kok-van Oirschot is de nieuwe vice-voorzitter van de KNMP. Samen met Sijtze Blaauw is zij op 14 december 2016 door de leden gekozen als bestuurslid.

Lees verder

Steven Verhagen-Smits bij omroep MAX over mijden van zorg

Steven Verhagen-Smits is een van de gasten tijdens het Nationale Zorgdebat, een televisie-uitzending van 90 minuten door Omroep MAX.

Lees verder

Schrappen indicatiecodes incontinentie en dieetpreparaten niet in afstemming met KNMP

Op de website van Het Roer Gaat Om wordt beweerd dat de indicatiecodes ‘Stoornis urinewegen’ (B1a - B1c) en ‘Stoornis in het metabolisme/dieetpreparaten’ (B3a - B3e) in afstemming met de KNMP zijn geschrapt. Dit is niet het geval. Ook is onduidelijk wat de wijziging voor apothekers betekent. De KNMP heeft in een brief aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) haar ongenoegen geuit over de gang van zaken en gevraagd om opheldering.

Lees verder

Nog 1 of 2 handelingen verwijderd van StiPCO-tegemoetkoming

Ruim duizend apothekers moeten nog 1 of 2 administratieve handelingen uitvoeren om in februari 2017 de StiPCO-tegemoetkoming over 2016 te kunnen ontvangen. Het gaat om het registreren van de leerresultaten van alle gevolgde StiPCO-cursussen en/of het retourneren van het digitale uitbetalingsformulier aan de KNMP.

Lees verder

Patiënten mijden zorg in de apotheek

Een toenemend aantal patiënten mijdt zorg bij de apotheek en bezuinigt op medicatie. Patiënten komen later terug bij de apotheek en verlagen daarmee de dosering. Ze vragen om een grotere hoeveelheid per aflevering of gebruiken minder middelen, zoals maagbeschermers bij NSAID. Dit blijkt uit een gezamenlijke enquête van de KNMP en Omroep MAX. Ruim vierhonderd openbaar apothekers vulden begin dit jaar een online vragenlijst in.

Lees verder

Nog 3 dagen instapkorting klachten- en geschillenregeling

Apothekers die nog niet zijn aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van de KNMP hebben nog 3 dagen om te kunnen profiteren van een tijdelijke korting. Wie zich voor 1 februari 2017 aanmeldt, krijgt een korting van € 150 op het instaptarief van € 600.

Lees verder

Minister Schippers: ‘Apothekers grote rol bij medicatieveiligheid’

De apotheker is bij uitstek de zorgverlener die veilig gebruik van geneesmiddelen kan bevorderen. Dat zegt minister Schippers in een Kamerbrief bij het vandaag verschenen rapport van het Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid (VM) dat in opdracht van het ministerie van VWS werd uitgevoerd onder leiding van het Erasmus MC.

Lees verder

Informatorium Medicamentorum 2017 is beschikbaar

Het nieuwe Informatorium Medicamentorum (IM) 2017 is beschikbaar in boekvorm. Er zijn 56 nieuwe stoffen toegevoegd en veel wijzigingen doorgevoerd. Zo worden de nieuwste behandelrichtlijnen steeds verwerkt. Het boek is dan ook 60 pagina’s dikker dan vorig jaar.

Lees verder

Tijdelijke regeling voorschrijfbevoegdheid PA’s en VS’en blijft geldig

De tijdelijke voorschrijfbevoegdheid van physican assistants (PA’s) en verpleegkundig specialisten (VS’en) blijft van kracht totdat de tijdelijke bevoegdheid al dan niet is omgezet in een definitieve. Tot die tijd kunnen apothekers recepten van PA’s en VS’en verwerken zoals ze dit nu ook doen.

Lees verder

De KNMP introduceert twee nieuwe apps

Persbericht | De KNMP introduceert per 9 februari 2017 twee nieuwe apps voor zorgprofessionals. De app GnmVerkeer en de app NierDosering komen in de plaats van de eerder uitgegeven zakboekjes. Eerder lanceerde de KNMP al de app IA Oncologie 2016 en de Appotheek.

Lees verder

Voorbeeldbrieven beschikbaar voor apotheken die betalen voor medicijnafval

Op de website van de KNMP zijn 2 voorbeeldbrieven beschikbaar voor apothekers die zich tot hun gemeente willen wenden over het onderwerp medicijnafval. Er is een brief voor apothekers die de kosten voor afvoer en verwerking volledig moeten dragen en er is een brief voor apothekers die het afval zelf moeten afvoeren.

Lees verder

Minister Schippers: ‘Apothekers hebben veel verbeteringen doorgevoerd’

Apothekers hebben veel verbeteringen doorgevoerd om de medicatieveiligheid te verbeteren. Wat betreft de voorschrijvers is er nog extra winst te behalen. Dat stelde minister Schippers van VWS tijdens het Algemeen Overleg (AO) Geneesmiddelen in de Tweede Kamer op 9 februari.

Lees verder

Onderhandelaarsakkoord cao Apotheken en cao Bedrijfsfonds Apotheken

Onderhandelaars van VZA, ASKA en vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn hebben de afgelopen weken een doorbraak bereikt en een onderhandelaarsakkoord gesloten over de cao Apotheken en de cao Bedrijfsfonds Apotheken (SBA).

Lees verder

Bijbetaling voor gebruikers Camcolit

Gebruikers van Camcolit worden geconfronteerd met een bijbetaling nu de voorraad van het oude product op is. Per augustus 2016 is de licentie overgedaan van Norgine naar Essential Pharma. De prijs van € 4,76 is vervolgens gestegen naar € 16,77, waardoor een bijbetaling van € 12,01 (excl. btw) geldt. Er zijn in Nederland 15.000 gebruikers van Camcolit, een middel tegen onder meer manische depressiviteit.

Lees verder

Onderhandelingen over één kwaliteitsregister voor apothekersassistenten

De twee kwaliteitsregisters voor apothekersassistenten, KAOF en KAA, zijn in gesprek om te komen tot één register. Dit berichten de partijen op hun websites.

Lees verder

Stemming herbenoeming LOA- en WSO-bestuur geopend

LOA- en WSO-sectieleden kunnen vanaf 16 februari stemmen op 4 LOA- en 3 WSO-bestuursleden. Zij stellen zich, nadat hun bestuurstermijn van 3 jaar afloopt, herbenoembaar voor een tweede en laatste bestuurstermijn. Sectieleden ontvangen per e-mail een link. Met deze link kunnen zij aangeven al dan niet akkoord te gaan met de herbenoeming van het betreffende sectiebestuurslid (ja of nee). Stemmen is mogelijk tot 10 maart.

Lees verder

Zilveren Kruis bereikbaar over declaratieverwerking

Zilveren Kruis is bezig haar declaratieverwerking procesmatig anders in te richten. De zorgverzekeraar streeft ernaar tot tijdige betaling over te gaan, maar sluit vertragingen voor deze maand niet uit. Apothekers kunnen desgewenst informatie krijgen over een bevoorschotting, zo is toegezegd aan de KNMP.

Lees verder

Apothekers, huisartsen, senioren: ‘Versoepel preferentiebeleid’

Persbericht | Ziektekostenverzekeraars dienen niet één, maar vier of vijf medicijnen als preferent middel aan te wijzen voor de patiënt. De apothekersorganisatie KNMP, de huisartsenvereniging LHV en de ouderenorganisaties KBO-PCOB pleiten daarom voor een doorontwikkeling van het preferentiebeleid.

Lees verder

Katja Kok-van Oirschot biedt petitie preferentiebeleid aan Tweede Kamer aan

KNMP-bestuurder Katja Kok-van Oirschot overhandigde dinsdag 21 februari 2017 een petitie voor een versoepeling van het preferentiebeleid aan de vaste Kamercommissie voor VWS. Zij deed dit samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de seniorenorganisatie KBO-PCOB. De petitie werd ondersteund door negen patiëntenorganisaties: Longfonds; De Hart & Vaatgroep; Reumafonds; Hypofyse Stichting; Oogvereniging; Nierpatiënten Vereniging Nederland; Schildklierorganisatie Nederland; Diabetes Vereniging Nederland en Nationale Vereniging Reumazorg Nederland.

Lees verder

Advies aan apothekers: lever Levothyroxinenatrium Teva tablet 25 microgram tijdelijk beperkt uit

Apothekers wordt geadviseerd om vanaf 21 februari 2017 de Levothyroxinenatrium Teva tablet 25mcg (RVG 108536) voorlopig in kleine hoeveelheden aan patiënten mee te geven. Dit stelt het Meldpunt Geneesmiddelentekorten- en defecten in verband met een dreigend tekort. Naar verwachting duurt de situatie tot 2 maart 2017.

Lees verder

Pleidooi voor digitale handtekening tegen antibioticaresistentie

Iedereen kan vanaf 23 februari 2017 een digitale handtekening zetten tegen de groei van antibioticaresistentie met de boodschap: ‘Ook ik zet mij in tegen antibioticaresistentie’. De overheid startte een campagne die primair is gericht op professionals in de zorg zoals apothekers, huisartsen, medisch specialisten, bestuurders, dierenartsen en tandartsen.

Lees verder

Subsidieregeling voor noodzakelijke zorg aan onverzekerden

Vanaf 1 maart 2017 kunnen apothekers de kosten voor medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden declareren bij het CAK. Dit heeft de uitvoeringsinstantie in een brief laten weten aan de KNMP.

Lees verder

Nationaal onderzoek naar zorg voor kwetsbare ouderen

Zeventien organisaties, waaronder de KNMP, brengen in een landelijk onderzoek in beeld wat goed gaat en wat beter kan bij de zorg voor kwetsbare ouderen. Professionals en particulieren wordt gevraagd hun kennis en ervaringen te delen. Met de uitkomsten hopen de organisaties te bewerkstelligen dat geld en oplossingen op de juiste plek terecht komen.

Lees verder

Waarschuwing voor grondstoffen Indiase fabrikant

Het Indiase Srikem Laboratories, een grondstoffabrikant van onder meer cyclizine HCl, voldoet op diverse zwaarwegende punten niet aan de eisen voor Good Manufacturing Practice (GMP). Hierover heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de KNMP en de NVZA op 7 maart geïnformeerd.

Lees verder

KNMP onderschrijft zelfmanagementondersteuning bij diabetes

De KNMP is mede-ondertekenaar van nieuwe NDF-handreiking ‘Implementatie van zelfmanagement(-ondersteuning) in de dagelijkse zorgpraktijk’. Dit is een instrument om patiënten te coachen in hun zelfmanagement bij diabetes.

Lees verder

AntibiotiCAR belicht rol apotheker bij voorkomen antibioticaresistentie

De Antibiotica Brigade, een reizende tentoonstelling over antibiotica, is gelanceerd tijdens de Rotterdamse Museumnacht op zaterdag 4 maart. In een omgebouwde Piaggio Ape leren bezoekers alles over antibiotica en antibioticaresistentie. De tentoonstelling is een initiatief van de KNMP, Museum Boerhaave en de Stichting Farmaceutisch Erfgoed, en is mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lees verder

Recall Cosmofer

Pharmacosmos heeft in overleg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg een recall georganiseerd van Cosmofer 50 mg/ml (ijzerdextrancomplex), ampullen van 2 ml, ZI-nummer 14684322. De recall wordt uitgevoerd op het niveau van de apotheek en geldt alleen voor charge 41219A-3. Er bestaat geen risico voor de patiënt.

Lees verder

Burgemeester Utrecht roemt apothekers bij opening KNMP-jubileumtentoonstelling

‘Ik hoop dat de bezoekers, terwijl zij langs de zuilen in de tentoonstelling lopen, zich realiseren dat er ook in de toekomst altijd apothekers nodig zullen zijn om voor kwetsbare groepen te zorgen.’ De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen roemde tijdens de opening van de familietentoonstelling ‘175 jaar beter beter door de apotheker’ op vrijdag 10 maart het werk van de apotheker. ‘Er zijn weinig beroepen waar de drie cijfers achter de komma zo belangrijk zijn.’

Lees verder

LOA- en WSO-bestuursleden herbenoemd

LOA-bestuursleden Dick Bouma, Bart Tolhuisen, Raymond Braakhuis en Kristian van Zijtveld en WSO-bestuursleden Peter Wognum, Adrienne van Strien en Steven Verhagen-Smits zijn herbenoemd voor een tweede bestuurstermijn. Dit gebeurde tijdens de LOA- en WSO-sectieledenvergadering op 14 maart in Utrecht.

Lees verder

Bekostiging ELV loopt voor apothekers via zorgverzekeraar

Apothekers moeten de kosten voor het zogeheten ‘eerstelijns verblijf’ (ELV) in rekening brengen bij de zorgverzekeraar van de patiënt. Deze vorm van zorg is per 1 januari 2017 overgeheveld van de Wet langdurige zorg (Wlz) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Lees verder

NZa bevestigt: indicatiecode op recept volstaat

Een indicatiecode op het recept dat is voorgeschreven door de huisarts volstaat voor de apotheker. Dit heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan de KNMP en ZN bevestigd. Het gaat hierbij onder meer om verbandmiddelen, Medische Noodzaak, incontinentiematerialen en dieetpreparaten, die zijn voorgeschreven door de huisarts. De KNMP en ZN vroegen bij de NZa om een formele bevestiging nadat zij in 2016 een verlichting van administratieve lasten overeenkwamen.

Lees verder

KNMP: ‘Onethisch verdienmodel leidt tot opdrijven prijzen’

Farmabedrijven als Essential Pharmaceuticals bedienen zich van een onethisch verdienmodel. Dat zegt KNMP-directeur Léon Tinke in het NOS-journaal van 20 maart 2017. ‘Dit bedrijf heeft sinds de zomer vier oude, slecht lopende licenties gekocht en verveelvoudigd in prijs’, aldus Tinke. ‘Voorbeelden zijn Camcolit en Slow K. Dat leidt in Nederland tot verplichte bijbetalingen door kwetsbare patiënten, of zelfs tot zorg mijden. Het bedrijf moet zijn verantwoordelijkheid nemen.’

Lees verder

SP stelt Kamervragen over prijsopdrijving medicijnen

De Tweede Kamerfractie van de SP stelt Kamervragen over de prijsopdrijving van Camcolit, Slow K, Norgalax en Calcitonine. Dit na berichtgeving door de KNMP over de praktijken van Essential Pharmaceuticals.

Lees verder

Handreiking digitaliseren van patiëntendossiers met tips en uitgangspunten

Het project van de KNMP met de VJA en VWS om papieren patiëntendossiers om te zetten in digitale dossiers is afgerond met een handreiking digitaliseren van patiëntendossiers. De administratieve lasten worden hiermee verder teruggedrongen.

Lees verder

CBG onderzoekt gevolgen eventuele schorsing antimycoticum

Het CBG doet onderzoek naar de gevolgen van een eventuele schorsing van het antimycoticum Voriconazol Aurobindo tablet filmomhuld 50 mg en Voriconazol Aurobindo tablet filmomhuld 200 mg. Aanleiding hiervoor is het advies van het Europees geneesmiddelenagentschap EMA om de handelsvergunningen te schorsen van geneesmiddelen die zijn geregistreerd op basis van door Micro Therapeutic Research uitgevoerd bio-equivalentie onderzoek.

Lees verder

Geheel vernieuwde website van KNMP Farmanco toont tekorten overzichtelijker

De geheel vernieuwde website van KNMP Farmanco toont geneesmiddelentekorten op ZI-nummer. Daarnaast kunnen apothekers met een koppeling naar SFK zien welke patiënten door een tekort getroffen worden. Ook bevat de website vanaf 29 maart 2017 meer informatie over vergoedingen.

Lees verder

Onderzoek Roland Berger: herberekening GVS leidt tot stapeling bijbetalingen voor patiënten

Herberekening van limieten van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) leidt tot een stapeling aan bijbetalingen voor kwetsbare patiënten. Bovendien wordt het grootste deel van de besparingen ook zonder aanpassing van het GVS gerealiseerd. Dat blijkt uit het rapport ‘Impact herberekening GVS’ van onderzoeksbureau Roland Berger. Opdrachtgevers KNMP, ASKA en BG Pharma boden het rapport eind maart aan het ministerie van VWS aan.

Lees verder

Thyrax Duotab binnenkort weer beschikbaar

Thyrax Duotab (levothyroxine) mag weer op de Nederlandse markt komen. De tabletten kunnen eind volgende week weer geleverd worden. Het productieproces van Thyrax Duotab op de nieuwe locatie van fabrikant Aspen voldoet aan de eisen. Dit heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) op donderdag 30 maart 2017 besloten.

Lees verder

Pleidooi van KNMP en ZN voor heldere voorwaarden in Bijlage 2

Een jaarlijkse actualisatie van de Bijlage 2-voorwaarden, waarbij het streven is voorwaarden zonder toegevoegde waarde te laten vervallen. Dit is een van de verbetervoorstellen die de KNMP en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) doen in een gezamenlijke brief aan het ministerie van VWS. Beide partijen streven naar een vermindering van de regeldruk in de openbare farmacie. Bijlage 2 staat in het rapport ‘Minder regels, meer zorg’ hoog genoteerd als een administratieve last.

Lees verder

Indicatiecodes incontinentiemateriaal en dieetpreparaten blijven voorlopig bestaan

Indicatiecodes voor incontinentiemateriaal en dieetpreparaten blijven voorlopig bestaan. Dit hebben de KNMP, huisartsenorganisaties en ZN in overleg vastgesteld.

Lees verder

Districtsledenbijeenkomsten in teken van medicatieveiligheid

Voor alle leden van de KNMP vinden van 30 mei tot en met 15 juni de districtsledenbijeenkomsten plaats. Tijdens het programma wordt aandacht besteed aan het thema Medicatieveiligheid.

Lees verder

Update oude browserversies nodig voor goede weergave KNMP Kennisbank

Het is vanaf 1 mei niet meer mogelijk om de KNMP Kennisbank te raadplegen in Internet Explorer 9 en 10. Gebruikers van deze browsers hebben een upgrade nodig.

Lees verder

Recall EpiPen

Meda Pharma B.V. organiseert een recall op patiëntniveau voor EpiPen en EpiPen junior, ZI-nummers 15348768 en 15348741. Ook parallel geïmporteerde pennen zijn bij deze terugroepactie betrokken.

Lees verder

Nieuwe KennisTest Vitamine D

Het assortiment aan KennisTesten is per 12 april uitgebreid met een nieuwe KennisTest over vitamine D. Met deze KennisTest leert uw team advies te geven over vitamine D-gebruik.

Lees verder

Medicatie te weinig aangepast aan DNA patiënt

Persbericht | Bij 200.000 medicijnrecepten in 2016 zou de dosis aangepast zijn als apothekers het DNA-profiel voor medicijnafbraak hadden kunnen aanvragen. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Farmaceutische Kengetallen die zijn gepresenteerd op het jubileumcongres van apothekersorganisatie KNMP over farmacogenetica. Hoogleraar klinische farmacie Henk Jan Guchelaar van het LUMC vindt dat het moment is aangebroken dat zorgverzekeraars een DNA-aanvraag door apothekers vergoeden.

Lees verder

Staatssecretaris Van Rijn: 'Apothekers maken zich klaar voor de toekomst'

Apothekers maken zich klaar voor de toekomst. De kennis van een apotheker is cruciaal voor de ontwikkeling van medicijnen op basis van het DNA-profiel. Dat zegt staatssecretaris Van Rijn (VWS) op het KNMP-jubileumcongres op 13 april 2017.

Lees verder

Farmacogenetica thema tijdens feestelijk jubileumcongres

Het KNMP-jubileumcongres op 13 april stond in het teken van farmacogenetica en had een feestelijk tintje ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de KNMP. De dag in het Beatrixtheater was gevuld met plenaire lezingen, vakinhoudelijke sketches en interviews.

Lees verder

Houd AGB-gegevens up-to-date in belang van de declaratie

Voor gevestigd apothekers en apotheken is het van belang de AGB-gegevens up-to-date te houden. Het is verstandig om regelmatig persoonlijke informatie en die van de apotheek te controleren in het AGB-register.

Lees verder

Erepenning voor drietal KNMP-leden

Marga van Weelden, Fons Duchateau en Bert Leufkens hebben 14 april 2017 de erepenning van de KNMP gekregen. Voorzitter Gerben Klein Nulent onderscheidde het drietal tijdens een bijeenkomst in het Academiegebouw te Utrecht. Ter gelegenheid van de viering van het 175-jarig bestaan kwamen (ex-)bestuursleden op uitnodiging van de KNMP bijeen.

Lees verder

Schorsingsprocedure Micro Therapeutic Research

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft van het bedrijf Aurobindo Pharma B.V. een bezwaar tegen schorsing van de vergunning van 4 medicijnen ontvangen. Het CBG gaat daarom nog niet over tot schorsing van deze vergunningen, maar zal eerst de nieuw ingediende onderzoeksgegevens beoordelen.

Lees verder

Risico op overdosering bij gedwongen overstap Thyrax

Bij de overstap van het schildklierhormoon Thyrax Duotab bestaat voor patiënten met een hoge dosis (>100mcg) het risico op overdosering. Door een gedwongen overstap naar een ander merk levothyroxine krijgen patiënten meer klachten, werken en sporten zij minder. Dit blijkt uit onderzoek van onder meer NIVEL, naar de effecten van de beperkte beschikbaarheid van Thyrax Duotab vanaf begin 2016.

Lees verder

KNMP-iconen op voorlichtingsinstructies van UI-online

De voorlichtingsinstructies (VI's) van UI-online bevatten sinds eind april 2017 KNMP-iconen. De iconen zijn gemaakt om de laaggeletterde patiënt in beeld te informeren bij goed medicatiegebruik.

Lees verder

Overheid verstuurt na de zomer jodiumtabletten per post

Ter bescherming tegen een eventueel nucleair incident krijgen bepaalde doelgroepen in Nederland na de zomer de beschikking over jodiumtabletten. Voor de predistributie hiervan kiest de overheid voor huis-aan-huis verstrekking per post. Dit schrijft staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer. Naast deze predistributie worden er regionaal operationele plannen uitgewerkt voor nooddistributie na een nucleair incident.

Lees verder

Essential Pharmaceuticals niet bereid om prijzen te verlagen

Essential Pharmaceuticals is niet bereid de prijzen van Camcolit, Norgalax, Calcitonine en Slow K te verlagen. In navolging van de KNMP heeft het ministerie van VWS daarop aangedrongen. Dat blijkt uit de beantwoording van de staatssecretaris van VWS op Kamervragen van de SP. Ook wil de fabrikant geen inzicht geven in de kostenopbouw van deze geneesmiddelen.

Lees verder

KNMP, LHV, NHG en FMS op de bres voor uniforme prescriptieafspraken

De KNMP, LHV, NHG en FMS bevestigen in een gezamenlijke brief aan VWS dat zij staan voor uniforme prescriptieafspraken. Zij maken zich ongerust over de kwaliteit van zorg nu blijkt dat sommige verzekeraars eigen aflevertermijnen willen hanteren en daarmee de prescriptieafspraken schenden.

Lees verder

Apothekers kunnen nieuwe medicijnenfolders voor nierpatiënten bestellen

Apothekers kunnen kosteloos nieuwe medicijnenfolders voor nierpatiënten bestellen. De Nierstichting, Nierpatiënten Vereniging Nederland, KNMP en het Catharina Ziekenhuis presenteren ‘Medicijnen voor nierpatiënten. Zo gebruikt u ze’ en om ‘Soms moet u uw medicijnen even overslaan’.

Lees verder

Introductie What’s New gaat voorop in LSP verbeterplan

Met de introductie van What’s New is een eerste vooruitgang geboekt in het LSP Verbeterplan. Deze actualiteitscontrole van medische gegevens is inmiddels door CGM opgeleverd. De uitrol van de nieuwe release is in april 2017, zodat alle apotheken met CGM Apotheek binnenkort beschikken over de functionaliteit. De andere apotheekinformatiesystemen volgen later dit jaar.

Lees verder

KNMP-voorzitter: ‘Medicijngebruik Johan Derksen levensgevaarlijk’

Het medicijngebruik van journalist en voetbalanalist Johan Derksen is onverantwoord en zelfs levensgevaarlijk. Dat zegt KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent in een reactie op het onwel worden van Derksen na het innemen van slaapmedicatie met een onduidelijke herkomst. Veel medicijnen die via internet worden verkocht zijn nep. Bovendien ontbreekt dan de controle door de eigen (huis)arts en apotheker.

Lees verder

Recordaantal abstracts voor PRISMA-symposium 2017

Het PRISMA-symposium 2017 telt een recordaantal abstracts. Maar liefst 66 worden er gepresenteerd op 16 mei in Amersfoort.

Lees verder

500 AED-buitenkasten voor apotheken en huisartsenpraktijken

De Hartstichting en de Vriendenloterij stellen 500 AED-buitenkasten gratis beschikbaar voor apotheken, huisartsenpraktijken en gezondheidscentra. Doel is om buurten in Nederland veiliger te maken, doordat de buitenkast 24 uur per dag bereikbaar is.

Lees verder

Jodiumtabletten reduceren opname radioactief jodium 40-60%

Er is tot 6 uur na inhalatie van radioactief jodium een reductie van 40 tot 60% mogelijk bij inname van jodiumtabletten. Dat blijkt uit het factsheet over jodiumprofylaxe voor artsen en apothekers van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC).

Lees verder

Voorstel farmaceutisch praktijkonderzoek indienen voor 3 september

Voorstellen voor farmaceutisch praktijkonderzoek kunnen tot 3 september 2017 worden ingediend. Eind oktober maakt de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) bekend welke projecten een bijdrage uit het KNMP-onderzoeksbudget 2018 krijgen.

Lees verder

KNMP stopt met gratis geprinte patiënteninformatie

Geprinte KNMP-publieksinformatie is per mei 2017 niet langer gratis beschikbaar. Brochures en posters zijn nog wel tegen kostprijs te bestellen. Ook is een aantal slecht lopende folders verwijderd. Dit gebeurde op verzoek van leden.

Lees verder

Pakket met ruim 20 maatregelen om geneesmiddelentekorten terug te dringen

Met een pakket van ruim 20 maatregelen de geneesmiddelentekorten in Nederland terugdringen. Dat wil de werkgroep geneesmiddelentekorten, zo meldt VWS-staatssecretaris Van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer. Nog niet alle voorgenomen maatregelen zijn geëffectueerd, reden voor de KNMP dit de komende tijd te bewaken.

Lees verder

Apotheker over belang goed inhaleren in campagneweek Lucht & Longen

Apotheker Karen de Leest vertelt in het kader van de campagne Lucht & Longen over het juiste gebruik van inhalatiemedicatie op Mijn-lichaam.com. Deze website staat de komende week in het teken van de preventie van longaandoeningen en het bevorderen van schone lucht.

Lees verder

Delftse wethouder De Prez onderstreept maatschappelijke rol apothekers tijdens opening KNMP-jubileumtentoonstelling

‘Of je nu apotheker bent of arts of een andere zorgverlener: je helpt te zorgen dat mensen zich weer goed gaan voelen, aan het werk kunnen blijven. Heel belangrijk’, aldus de Delftse wethouder Raimond De Prez (wonen, stedelijke vernieuwing en zorg) tijdens de opening van de reizende KNMP-jubileumtentoonstelling ‘175 jaar beter beter door de apotheker’.

Lees verder

De KNMP keurt receptvervalsingen door Radar af

De KNMP keurt de toegepaste methode van het televisieprogramma Radar om recepten te vervalsen ten zeerste af. Dit staat in een gezamenlijke verklaring van de KNMP met Zorgverzekeraars Nederland. De KNMP gaat daarom niet in op de uitnodiging om maandag 15 mei 2017 in de studio te verschijnen voor de live-uitzending.

Lees verder

VWS wil overleg met KNMP en IGZ over vervalste recepten

Het ministerie van VWS wil met de KNMP en de IGZ in gesprek over vervalste recepten. Dit naar aanleiding van een uitzending van Radar. In het televisieprogramma verkrijgt een redacteur op basis van valse recepten medicijnen bij apotheken. De VVD heeft tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer staatssecretaris Van Rijn gevraagd om dit overleg te initiëren. De KNMP zal hier aandacht vragen voor elektronisch voorschrijven en het elektronisch uitwisselen van medische gegevens.

Lees verder

PRISMA-publicatieprijs voor Marcel Kooij

De PRISMA-publicatieprijs voor het beste onderzoeksartikel geschreven door een openbaar apotheker is gewonnen door Marcel Kooij. Hij ontving de prijs gisteren tijdens het met 130 deelnemers goed bezochte PRISMA-symposium in Amersfoort onder leiding van dagvoorzitter Katja Taxis.

Lees verder

Gezocht: apothekers met interesse voor valpreventie

De KNMP is op zoek naar apothekers met interesse voor valpreventie en/of medicatiebeoordelingen voor een onderzoek naar de airbagriem. Het idee van de airbagriem volgt uit het project (technologische) innovatie van de KNMP.

Lees verder

Apothekers passen jaarlijks nog steeds 10 miljoen recepten aan

Apothekers passen op jaarbasis nog steeds 10 miljoen recepten voor hun patiënten aan. Dit blijkt uit onderzoek van het instituut SIR onder 275 apotheken. De cijfers bevestigen gegevens uit een onderzoek uit 1999. KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent: ‘Wij vonden het van belang opnieuw onderzoek te laten doen naar deze aantallen. Ze zijn zoals verwacht nog steeds actueel. Het laat zien hoe belangrijk het werk van de apotheker is. Medicijngebruik vraagt om grote zorgvuldigheid en extra controles.’

Lees verder

3 procent datalekken komt van apotheken

Iets meer dan 3% van gemelde datalekken over het eerste kwartaal van 2017 komt van apotheken. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kreeg over de eerste 3 maanden 2300 meldingen, waarvan 666 uit de zorg en 80 van apotheken. Sinds 1 januari 2016 geldt een wettelijke meldplicht.

Lees verder

Pilot PE-online: zo waarderen collega’s StiPCO-scholingen

Vanaf maandag 22 mei kunnen openbaar apothekers in PE-online zien hoe hun collega’s de verschillende StiPCO-scholingen waarderen. De waardering met 1 tot 5 sterren is onderdeel van een pilot die loopt tot en met eind oktober 2017.

Lees verder

Eén kwaliteitsregister voor apothekersassistenten per juli

Met ingang van 1 juli 2017 is er één kwaliteitsregister voor alle apothekersassistenten. Dit melden de KAOF en KAA op hun website. De twee partijen lieten in februari al weten te onderhandelen over een plan om gezamenlijk op trekken.

Lees verder

Vitamine D, mineralen en zware paracetamol blijven in het basispakket 2018

Vitamine D, mineralen en zware paracetamol blijven in het basispakket 2018. Dat blijkt uit het pakketbesluit 2018 waarmee de ministerraad op 19 mei 2017 heeft ingestemd. Het Zorginstituut heeft in december aan de inmiddels demissionaire minister van VWS geadviseerd om deze middelen niet langer te vergoeden.

Lees verder

Gezond bedrijf nu en in de toekomst thema tijdens LOA-conferentie

Gezond bedrijf nu en in de toekomst was het gespreksthema tijdens de LOA-conferentie op 18 mei. Een thema waarvoor grote belangstelling was.

Lees verder

‘UZI-medewerkerspas niet op naam’ komende maanden niet verkrijgbaar

De ‘UZI-medewerkerspas niet op naam’ is binnenkort tijdelijk niet verkrijgbaar. Apotheken kunnen de pas tot en met 30 mei 2017 nog aanvragen. Vervolgens is de pas weer per 1 maart 2018 aan te vragen. Dit heeft het CIBG bekendgemaakt.

Lees verder

Tijdelijk geen bijsluiter bij EpiPen

De EpiPen voor volwassenen komt naar verwachting weer beschikbaar vanaf 5 juni. De verpakkingen van de eerste charge zullen geen bijsluiter bevatten. Verpakkingen mét bijsluiter komen naar verwachting pas beschikbaar vanaf 26 juni.

Lees verder

‘Administratieve lasten in de farmaceutische zorg kunnen en moeten omlaag’

Ondanks inspanningen van de KNMP, Zorgverzekeraars Nederland, het ministerie van VWS en andere organisaties zijn de administratieve lasten in de farmaceutische zorg nog altijd hoog. Dit blijkt uit de Merkbaarheidsscan van Q-Consult, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS.

Lees verder

Minder apothekers in BIG-register na herregistratie

Het BIG-register telt na de eerste herregistratie minder apothekers. Per half februari 2017 waren er volgens de cijfers van het CIBG 5.318 apothekers geregistreerd, tegenover 7.230 aan het begin van het jaar. Ook in andere beroepsgroepen in de zorg zijn de aantallen verminderd na de herregistratieverplichting.

Lees verder

Apothekers kiezen gezamenlijk de winnaar van de KNMP Zorginnovatieprijs

Een andere manier van jureren, een hoger prijzengeld en een sprekend beeldmerk. Zie hier een aantal nieuwe elementen rondom de KNMP Zorginnovatieprijs, die voortaan eenmaal per jaar wordt uitgereikt. Met hopelijk veel sterke verfrissende ideeën.

Lees verder

Medische verklaring nodig bij meenemen opiumwetmiddelen naar buitenland

Patiënten die opiumwetmiddelen mee willen nemen naar het buitenland, hebben hiervoor een medische verklaring nodig. Afhankelijk van de bestemming is dit een Schengenverklaring of een Engelstalige medische verklaring met eventueel een Apostillestempel.

Lees verder

Deelname aan LSP-onderzoek aan te raden

Voor apotheken is het een aanrader deel te nemen aan een onderzoek naar de effecten en baten van het LSP. Het onderzoek vindt binnenkort plaats in opdracht van beheerder VZVZ en mede op instigatie van de KNMP.

Lees verder

Conceptrichtlijn ‘Overdracht medicatiegegevens’ nog niet gereed

De conceptrichtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ is nog niet gereed. De laatste conceptversie van april 2017 bevatte nog teveel knelpunten, waardoor de KNMP en de NVZA de richtlijn nog niet kunnen autoriseren.

Lees verder

Preferentiebeleid Menzis op MTX-injecties

Menzis heeft aangekondigd per 1 juli 2017 preferentiebeleid te voeren op methotrexaat-injectiepennen en injectiewegwerpspuiten. De Handleiding Substitutie van de KNMP stelt dat substitueren niet verstandig is, vanwege de smalle therapeutische breedte. Bovendien zijn patiënten vertrouwd geraakt en hebben ze leren omgaan met deze injectievorm.

Lees verder

CBG schorst twee handelsvergunningen generieke medicijnen MTR

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) schorst per 1 juni 2017 de handelsvergunningen van de generieke medicijnen Tadalafil Aurobindo en Amlodipine/Valsartan Aurobindo. Dit besluit komt voort uit de schorsingsprocedure Micro Therapeutic Research (MTR). De medicijnen hebben in Nederland een handelsvergunning, maar zijn niet in de handel. Daardoor ondervinden Nederlandse patiënten geen gevolgen van de beslissing.

Lees verder

BNR: Medicijnafval nog steeds voor rekening apothekers

Het is onverteerbaar dat de inzameling van medicijnafval in veel gemeenten nog steeds voor rekening van apothekers komt. Dat zegt KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent op dinsdag 6 juni in een interview voor BNR. Klein Nulent roept de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op om alle gemeenten in Nederland er toe te bewegen apothekers niet langer kosten in rekening te brengen.

Lees verder

Verwijzing naar apotheek-linq.nl in strijd met de wet

De KNMP adviseert apotheken die een verwijzing hebben naar apotheek-linq.nl deze spoedig te verwijderen. Op de website worden geneesmiddelen aangeboden zonder dat een recept nodig is. Dit is in strijd met de wet. De CGR en het ministerie van VWS hebben de KNMP op deze verwijzing geattendeerd.

Lees verder