Zorgverleners: maak vergoeding tolkentelefoon mogelijk

8 november 2016

Maak vergoeding van de tolkentelefoon voor vluchtelingen mogelijk. Deze oproep doen (huis)artsen, apothekers, psychologen, tandartsen, verloskundigen, de GGZ en de GGD aan de Tweede Kamer. Zorgverleners ervaren problemen bij het verlenen van zorg aan vluchtelingen, omdat ze geen gebruik kunnen maken van de tolkentelefoon. Die is nodig om de juiste zorg te kunnen bieden op een veilige manier. Zorgpartijen vragen de Tweede Kamer om bij de begrotingsbehandeling 2017 in te zetten op een structurele vergoedingsregeling.

Recht op goede zorg

Veel gemeenten hebben te maken met een verhoogde toestroom van vluchtelingen. Artsen en andere zorgverleners ervaren problemen bij het verlenen van zorg aan deze groep, doordat zij niet goed met hun patiënten kunnen communiceren. Door gebruik te maken van een tolkentelefoon kan dit probleem worden opgelost.

Zorgverleners schrijven in een brief aan de Tweede Kamer dat zij het van groot belang achten dat juist deze groep kwetsbare mensen, die nieuw in een gemeente komen wonen en naar een zorgverlener moeten, gebruik kunnen maken van de tolkentelefoon. Zo krijgt de patiënt optimale en veilige zorg en loopt de zorgverlener niet onnodig het risico een medische fout te maken omdat de communicatie tekortschiet.

Voorstel GroenLinks en D66

GroenLinks en D66 streven naar een structurele vergoedingsregeling. Zij willen in de begroting van VWS twintig miljoen euro vrijmaken. Voor dit voorstel moet nu een Kamermeerderheid worden gevonden.

Achtergrond

In 2012 is de vergoeding voor tolkendiensten in de zorg afgeschaft. Een maatregel die relatief weinig opleverde, maar wel veel schade berokkent. De huidige tolkenregeling geldt alleen voor slachtoffers van mensenhandel, asielzoekers in opvangcentra en vrouwen in de maatschappelijke opvang.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg