Wissel van opleidingsplek tijdig melden

8 december 2016

Wie wisselt van opleidingsplek tijdens de opleiding tot specialist moet dit tijdig melden bij de specialistenregistratie commissie openbare farmacie (SRC-OF). Apothekers die dit nalaten lopen het risico dat ze niet kunnen afstuderen of niet geregistreerd kunnen worden.

De opleiding tot openbaar apothekers dient altijd volledig in een erkende opleidingsapotheek onder begeleiding van een erkend opleider plaats te vinden. De SRC-OF toetst het opleidingsklimaat en gaat daarbij onder meer na of de opleider en studerende apotheker tenminste 24 uur per week werkzaam zijn in dezelfde opleidingsapotheek. Ook mag de studerende apotheker niet werkzaam zijn als gevestigd apotheker. De nieuwe opleider moet onder meer de ApOp-training met succes hebben afgerond en tenminste 3 jaar geregistreerd zijn als openbaar apotheker.

Een wijziging van opleidingsplek kan gemeld worden bij of via de formulieren op deze website.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Professie