Weer voortgang in traject administratieve lastenverlichting

31 oktober 2016

Er is wederom voortgang geboekt in het traject van de administratieve lastenverlichting voor de apotheker. De afspraken die zijn gemaakt over het herstellen van de samenhang tussen huisartsenzorg en farmaceutische zorg na Het Roer Gaat Om, zijn op één overzichtelijke pagina terug te vinden.

Deze afspraken kwamen tot stand in de werkgroep Administratieve Lastenverlichting Farmacie (ALF), die sinds begin van dit jaar actief is om de regeldruk te verminderen. Bovenaan de agenda van de werkgroep ALF stonden de gevolgen van afspraken tussen huisartsen en zorgverzekeraars uit Het Roer Gaat Om, die leidden tot verschuiving van administratieve lasten richting de apothekers. De werkgroep ALF zet haar werkzaamheden voort en verwacht in december een volgende rapportage te kunnen presenteren.

Apotheekhoudenden hebben recentelijk een constructief gesprek gehad met minister Schippers (VWS) over de voortgang van de vermindering van administratieve lasten. Daarin liet de minister weten dat de overheid waar mogelijk een bijdrage wil leveren. Dit blijkt ook uit de handreiking voor een werkbare en heldere administratie van opiumwetgeneesmiddelen, die de KNMP in samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) maakte. Om die reden verwacht de KNMP dit jaar concrete resultaten te kunnen boeken ten aanzien van de administratieve lasten bij Bijlage 2 middelen, digitaliseren van papieren recepten en tekorten.

Een totaaloverzicht van de voortgang op onderwerpen waar de KNMP zich met andere partijen inspant om de administratieve lasten te verminderen, is terug te lezen in de voortgangstabel.

Bekijk de voortgangstabel regeldruk Lees de afspraken van werkgroep ALF
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering