Voorstellen voor onderzoek kunnen worden ingediend

10 augustus 2016

Tot 1 september 2016 kunnen praktijkonderzoekers voorstellen indienen voor het KNMP-onderzoeksbudget in 2017. Passend bij haar toekomstvisie en beleidsplan heeft de KNMP speerpunten met concrete onderzoeksvragen geformuleerd. Er is budget beschikbaar voor onderzoeksvoorstellen die deze beantwoorden.

De ingediende voorstellen worden beoordeeld en geprioriteerd door de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR). Na een financiële toets kent het managementteam van de KNMP het beschikbare budget toe, gelet op het advies van de WAR.

Meer informatie over de actuele speerpunten en de eisen waaraan het voorstel dient te voldoen, is online beschikbaar via www.knmp.nl/war. Hier zijn ook overzichten te vinden van alle onderzoeken met een financiële bijdrage van de KNMP en van alle lopende promotieonderzoeken door apothekers.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Professie