Uniforme afspraken over aflevertermijnen geneesmiddelen

29 november 2016

Apothekers geven patiënten de geneesmiddelen die ze voor het eerst gebruiken voor maximaal 15 dagen mee. Indien de kleinste afleververpakking meer dan 15 dagen geneesmiddelen bevat, mogen apothekers deze verpakking afleveren. Bij chronisch gebruik geldt een afleverperiode van maximaal 3 maanden. Deze afspraken hebben 9 betrokken koepelorganisaties gemaakt over het voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen. Directeur Léon Tinke van de KNMP: ‘Dit schept duidelijkheid voor de patiënt. We zijn heel blij dat de artsen, apothekers en zorgverzekeraars nu allemaal dezelfde regels hanteren.’

Geneesmiddelen van meer dan 1.000 euro per maand kunnen na de eerste uitgifte voor maximaal een maand worden meegegeven tijdens de instelperiode van 6 maanden. Bij intensieve zorg thuis, bijvoorbeeld in de laatste fase van iemands leven, bepaalt de patiënt (of zijn naasten) met de zorgverlener welke geneesmiddelen wel en niet nodig zijn om maatwerk te realiseren. Bij de aflevertermijnen gelden enkele uitzonderingen, zoals anticonceptiva (360 dagen) en hypnotica/anxiolytica en amfetamine-achtige eetlustremmers (30 dagen).

Het akkoord is een direct gevolg van het Meldpunt Verspilling, dat minister Schippers van VWS eerder instelde. Bij dit meldpunt kwamen meer dan 22.500 meldingen binnen van mensen die medicijnen overhielden. ‘We zijn er erg voor om verspilling tegen te gaan’, aldus Tinke. ‘Daarnaast is het goed dat patiënten op gezette tijden terugkeren bij de apotheker, die kan beoordelen of de geneesmiddelen goed gebruikt worden en of er aanpassingen noodzakelijk zijn bijvoorbeeld in relatie tot andere medicatie.’

Afgelopen zomer deed de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) een nulmeting. Hieruit bleek dat bij de eerste uitgifte nog in meer dan 20 procent van de gevallen voor meer dan 15 dagen werd meegegeven. Voor 2017 is een nieuwe meting gepland.

Negen organisaties zetten hun handtekening onder het ‘Akkoord Afspraken Prescriptieregeling’: Patiëntenfederatie Nederland, Federatie Medisch Specialisten (FMS), Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (VenVN), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Nederlandse Vereniging van ZiekenhuisApothekers (NVZA).

Lees de brief van VWS over akkoord afspraken prescriptieregeling Bekijk het Akkoord Afspraken Prescriptieregeling
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg