Signaalfunctie apotheker ondersteunt kwetsbare oudere patiënt

6 juli 2016

De signaalfunctie van de apotheker ondersteunt kwetsbare oudere patiënten bij veilig medicijngebruik. Dit schrijven ouderenorganisaties KBO en PCOB met de KNMP aan de Tweede Kamer voorafgaand aan het debat over dementiezorg op 6 juli 2016.

De apotheker die regelmatig contact heeft met een kwetsbare oudere patiënt, zal veranderingen eerder opmerken, aldus de partijen. Bijvoorbeeld signalen die kunnen wijzen op (beginnende) dementie. Door vroegtijdig signaleren wordt het ziekteproces afgeremd en verbetert de kwaliteit van leven van de individuele patiënt. Persoonlijke begeleiding is ook zeer gewenst om de medicatie zo aan te passen dat deze voldoet aan de wensen en behoeftes van de patiënt.

KBO, PCOB en KNMP vragen in de brief aandacht van de Tweede Kamer voor de grotere rol die de apotheker kan vervullen bij het signaleren van veranderingen bij kwetsbare ouderen en bij het realiseren van betere therapietrouw en grotere medicatieveiligheid. Een vergoedingsstructuur op basis van de vaste behandelrelatie tussen kwetsbare patiënt en apotheker zou hieraan bijdragen.

Ook de adequate uitwisseling van medicatiegegevens tussen de tweede en eerste lijn behoeft aandacht van de Kamer, aldus de partijen. Nu missen apothekers nog te vaak de patiëntinformatie die zij nodig hebben voor veilig medicijngebruik. Terwijl dit bij kwetsbare patiënten van levensbelang is. KBO, PCOB en KNMP dringen er bij de Kamer op aan zowel tweedelijns zorginstellingen als patiënten hierop te attenderen. De laatsten zijn zich vaak niet bewust van het belang van delen van medische gegevens.

Lees de brief aan de Tweede Kamer
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg KNMP