Schippers informeert Tweede Kamer over vergoeding daratumumab en eculizumab

23 december 2016

Minister Edith Schippers van VWS wil daratumumab (Darzalex) voor de behandeling van multipel myeloom in de zogeheten pakketsluis voor dure geneesmiddeln plaatsen, met uitzondering van de reeds geregistreerde indicatie. Eculizumab (Soliris) voor de behandeling van atypisch Hemolytisch Uremisch Syndroom (aHUS) blijft vooralsnog in het basispakket. Dat schrijft ze in een Kamerbrief van 22 december 2016.

De minister verwacht buitengewoon hoge kosten voor het geneesmiddel daratumumab bij de behandeling van multipel myeloom. Ze acht het daarom maatschappelijk niet verantwoord om deze behandeling zonder meer en zonder aanvullende maatregelen tot het basispakket toe te laten.

Dit besluit heeft geen invloed op de reeds geregistreerde toepassing van daratumumab als derdelijns monotherapie voor multipel myeloom. Het plaatsen van een middel in de pakketsluis geeft de minister ruimte om mogelijkheden voor een duurzame en maatschappelijk betaalbare toegang in kaart te brengen en deze toegang indien nodig met nadere afspraken te waarborgen.

Eculizumab

Voor eculizumab neemt de minister het advies over van het Zorginstituut Nederland om het middel voor de behandeling van aHUS vooralsnog in het basispakket te houden. Voorwaarden hiervoor zijn de toepassing van een nieuwe richtlijn die leidt tot beperking van het middel en onderzoek naar de kosteneffectiviteit. Tevens gaat de minister in onderhandeling over de prijs van het geneesmiddel.

Lees de kamerbrief

 

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg