Regels autorijden bij psychiatrische aandoening versoepeld

14 juli 2016

Mensen die zijn behandeld voor een psychiatrische aandoening hoeven minder lang te wachten voordat zij weer mogen autorijden. Dit heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu besloten op advies van de Gezondheidsraad.

Het besluit is op 7 juli 2016 in werking getreden.

Bij bipolaire en depressieve stoornissen mag iemand na adequate behandeling in veel gevallen meteen weer rijden. Voorheen gold een wachttijd van 1 jaar.

Mensen die zijn hersteld van een psychotische episode moeten ten minste 6 maanden wachten voordat zij weer mogen autorijden. Dit was 2 jaar. Iemand die eenmalig een psychose heeft gehad, mag na 2 jaar recidiefvrij te zijn geweest en een positief rapport van de psychiater ook weer beroepsmatig rijden (bijvoorbeeld in vrachtwagen of taxi). Dit was voorheen niet mogelijk.

Een arts beoordeelt of iemand weer rijgeschikt is. Dit hoeft sinds 7 juli niet altijd meer de psychiater te zijn. Bij mensen die zijn behandeld voor een bipolaire of een depressieve stoornis mag de huisarts dit ook doen.

Bekijk het besluit in de Staatscourant

Melden aandoening of medicijngebruik

Mensen die een aandoening hebben die de rijvaardigheid kan beïnvloeden, of medicijnen slikken met invloed op de rijvaardigheid, moeten dit melden bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Dat bepaalt of zij mogen autorijden. Zo nodig stuurt het CBR iemand door naar een arts voor een medische keuring.

Meer informatie over rijgeschiktheid bij het CBR Medicijnen in het verkeer op Apotheek.nl
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg