Praktische handreiking bij meldplicht datalekken

8 december 2016

Hoe om te gaan met een datalek? Dat staat in een praktische handreiking voor apothekers, huisartsen, huisartsenposten, gezondheidscentra en zorggroepen. De handreiking geeft aan hoe een datalek te melden en beantwoordt veelgestelde vragen, zoals wanneer er sprake is van een datalek en welke acties dan zijn aan te raden.

De handreiking is bedoeld om eerstelijns zorgverleners en zorgorganisaties te ondersteunen bij het omgaan met de meldplicht datalekken die op 1 januari 2016 is ingevoerd. De handreiking bestaat uit 3 onderdelen:

  • Een overzichtelijk schema dat antwoord geeft op de belangrijkste vragen over datalekken.
  • Een toelichting waarin wordt uitgewerkt wanneer sprake is van een datalek, wanneer het datalek moet worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens en wanneer patiënten moeten worden geïnformeerd. 
  • Een overzicht met meer dan 20 praktijkvoorbeelden van datalekken. Per voorbeeld is aangegeven of dit een datalek is, of deze moet worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens, of de patiënten daarover moeten worden geïnformeerd en welke maatregelen de verantwoordelijke kan treffen om het datalek in de toekomst te voorkomen.  

Voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van patiënten, is het erg belangrijk dat, de zorgverlener weet hoe te handelen in geval een datalek zich onverhoopt voordoet. Daarom bieden de KNMP, KNMG, LHV, NHG en InEen met de handreiking nuttige handvatten waarmee een datalek herkenbaar is en deze indien nodig gemeld kan worden.

Bekijk het schema 'Eerste hulp bij datalekken' op KNMP.nl Download de handreiking meldplicht bij datalekken (schema en toelichting) Download de praktijkvoorbeelden
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering