Positief advies over Tracydal®

5 juli 2016

Het Zorginstituut Nederland heeft minister Schippers van VWS geadviseerd om Tracydal® (tranylcypromine) op te nemen in het basispakket. Het is nog onbekend wanneer de bewindsvrouw zich buigt over het advies terzake het nieuw geregistreerde geneesmiddel. Met het in de handel komen van Tracydal® vervalt tevens het bestaansrecht van Parnate® en de magistrale bereiding voor de 20 mg-tablet.

Slechts een klein deel van de 550.000 Nederlandse patiënten met een depressieve stoornis komt in aanmerking voor behandeling met tranylcypromine. Het gaat om de behandeling van een ernstige depressieve periode bij patiënten met een ernstige multiresistente depressieve stoornis. Van de circa 2.000 patiënten in Nederland gebruikt 96% Parnate® en 4% de apotheekbereiding. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen verleende december 2015 goedkeuring aan de registratie van Tracydal®.

Lees het advies van het Zorginstituut Nederland
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg