Pleidooi voor goede gegevensuitwisseling in de zorg

22 september 2016

Stimuleer goede, snelle en veilige gegevensuitwisseling in de zorg. Die oproep doen de Patiëntenfederatie Nederland, de Nierstichting, het Reumafonds, ouderenorganisatie KBO-PCOB en de KNMP aan de Eerste Kamer. Deze organisaties pleiten voor het instemmen van het wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens. Op dinsdag 27 september debatteert de Eerste Kamer hierover met de minister van VWS.

Betrokken partijen in de gezondheidszorg werken al nauw samen om goede, snelle en veilige gegevensuitwisseling te realiseren. Ze zien dit wetsvoorstel als een ondersteuning van deze ambitie. Het aannemen van de wet leidt tot commitment en draagvlak bij overheid, zorgverleners, zorginstellingen, patiënten en zorgverzekeraars.

De organisaties streven ernaar dat de belangen, wensen en de beleving van patiënten centraal staan bij digitale toegankelijkheid van medische gegevens. Als patiënten hun eigen medische gegevens kunnen inzien, beheren en toestemming kunnen geven voor gebruik door derden, bevordert dit de betrokkenheid van de patiënt bij de behandeling. De partijen verwachten dat dit kan bijdragen aan de therapietrouw en de correctheid van medicatiegebruik.

Lees de brief aan de Eerste Kamer
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg