Onderzoek naar loopbaan en arbeidsmarktsituatie openbaar apothekers

22 november 2016

Het Capaciteitsorgaan nodigt openbaar apothekers uit om deel te nemen aan een onderzoek naar hun loopbaan en arbeidsmarktsituatie. De korte enquête bevat vragen over hun huidige arbeidsomstandigheden, maar ook over het verleden. De resultaten bieden het ministerie van VWS inzicht in de benodigde opleidingscapaciteit van de vervolgopleiding tot openbaar apotheker.

Het Capaciteitsorgaan vraagt alle geregistreerde openbaar apothekers de enquête in te vullen, dus ook openbaar apothekers die niet meer werkzaam zijn in de apotheek of die buiten de farmacie werkzaam zijn. De enquête is beschikbaar tot en met 8 december en het invullen ervan duurt circa 10 minuten. Onder de respondenten worden 15 dinerbonnen t.w.v. € 75,- verloot.

Ga naar de enquête »

Capaciteitsorgaan

Het Capaciteitsorgaan is een stichting die de opleidingscapaciteit van vervolgopleidingen onderzoekt en hierover rapporteert aan de zorgsector en de overheid. Het Capaciteitsorgaan is opdrachtgever van dit marktonderzoek, dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Kiwa Carity. De KNMP faciliteert het onderzoek door alle openbaar apothekers een uitnodiging te sturen voor deelname. De onderzoeksresultaten komen beschikbaar op www.capaciteitsorgaan.nl/publicaties.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Professie