Onderzoek naar gebruik orale anticoagulantia

24 augustus 2016

De internationale werkgroep iPACT (International Pharmacist for Anticoagulation Care Taskforce) onderzoekt in welke mate apothekers vertrouwd zijn met het afleveren en begeleiden van (orale) anticoagulantia en aan welke vormen van nascholing en informatievoorziening behoefte is. Dit gebeurt met een enquête die in verschillende landen wordt voorgelegd aan apothekers.

De resultaten van het onderzoek wil iPACT gebruiken om het goed gebruik van orale anticoagulantia te stimuleren.

Zowel openbaar, ziekenhuis- als poliklinisch apothekers zijn van harte uitgenodigd de enquête in te vullen. Dit zou niet meer dan 5 à 10 minuten in beslag mogen nemen. De antwoorden worden strikt geheim gehouden en deelnemers hoeven hun identiteit niet bekend te maken.

Naar de enquête

Apothekers die vragen hebben over de enquête kunnen contact opnemen met: apotheker Ed Wiltink ().

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg