Onderzoek naar farmaceutische zorg voor laaggeletterden en migranten

30 november 2016

De KNMP en Stichting Pharos onderzoeken welke ondersteuning apothekers nodig hebben bij de farmaceutische zorg voor laaggeletterden en migranten. Het doel van de enquête is om te achterhalen of en hoe apothekers de zorg voor laaggeletterde patiënten en migranten aanpakken. Ingevulde antwoorden geven de KNMP en Pharos handvatten om de apotheker beter van dienst te kunnen zijn op dit gebied.

Het onderzoek bestaat uit een enquête die apothekers alleen of met hun team kunnen invullen. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. De enquête is anoniem. Wel wordt apothekers gevraagd de postcode van de apotheek geheel of gedeeltelijk in te vullen, zodat de resultaten per regio vergeleken kunnen worden. De vragenlijst is beschikbaar tot 31 december.

De enquête bestaat uit 2 delen:

  • Deel 1: vragen over zorg aan laaggeletterden.
  • Deel 2: vragen over zorg aan vluchtelingen/migranten.
Naar de enquête

Over laaggeletterden en migranten

Laaggeletterde patiënten (waarvan ruim 65% autochtoon Nederlands) en migranten kampen vaak met onjuist medicijngebruik en therapie-ontrouw. Dit komt deels doordat zij de wijze van gebruik niet goed begrijpen. Het kan ook te maken hebben met een gebrek aan kennis over of vertrouwen in de werking van het medicijn. Of met culturele verschillen.

Om te voldoen aan de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) moeten zorgverleners hun patiënten adequaat voorlichten. Maar laaggeletterde patiënten zijn moeilijk te herkennen. Medicijninformatie en begeleiding moeten aangepast worden aan het begripsniveau van patiënten en bij migranten moet er (ook) rekening gehouden worden met een taalbarrière en culturele verschillen. De door de KNMP en Pharos ontwikkelde materialen helpen hierbij. Door deze enquête willen zij een beeld krijgen van de bekendheid met de problematiek en de beschikbare materialen.

Contact

Apothekers kunnen voor vragen of opmerkingen over de enquête contact opnemen met Nicolette van Horssen via .

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg