Onderzoek naar beschikbaarheidsbijdrage dienstapotheken

8 december 2016

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoekt of het instellen van een beschikbaarheidsbijdrage bijdraagt aan een betaalbare farmaceutische Avond-Nacht-Zondag (ANZ)-zorg. De NZa doet dit in opdracht van minister Schippers van VWS. De minister wil met flankerende maatregelen een hoge prijs voor ANZ-zorg indammen. Dit schrijft Schippers in een brief aan de Tweede Kamer.

De KNMP zal constructief meewerken aan het onderzoek en is voorstander van een continue betaalbare en toegankelijke farmaceutische zorg. De NZa verwacht in het voorjaar van 2017 de analyse af te ronden. De minister besloot onlangs de subsidieregeling voor dienstapotheken met een terhandstellingstarief boven de € 45,- (exclusief btw) met een jaar te verlengen. Schippers verwacht dat een klein aantal dienstapotheken in Nederland zonder aanvullende oplossingsmethoden een hoge prijs voor ANZ-zorg in rekening moet brengen om exploitabel te zijn.

Lees de brief van minister Schippers
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: KNMP